Build your own solar panels Video Tutorial

Build your own solar panels Video Tutorial
آموزش ساخت پنل های خورشیدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Build your own solar panels Video Tutorial خرید Build your own solar panels Video Tutorial

Etap Power Station Video Tutorial

Etap Power Station Video Tutorial
ویدیوهای آموزشی تولید شده توسط کمپانی ETAP
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Etap Power Station Video Tutorial خرید Etap Power Station Video Tutorial

Siemens Video Full Collection

Siemens Video Full Collection
ویدیوهای آموزشی ارزشمند برای آشنایی و کار با محصولات اتوماسیون شرکت زیمنس
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Video Full Collection خرید Siemens Video Full Collection

Laptop Repair Video Collection

Laptop Repair Video Collection
مجموعه ویدیو های آموزشی، تعمیرات تخصصی لپ تاپ
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Laptop Repair Video Collection	خرید Laptop Repair Video Collection

Altium Designer Protel DXP Video Tutorial

Altium Designer Protel DXP Video Tutorial
آموزش کاربردی نرم افزار Altium Designer
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altium Designer Protel DXP Video Tutorial خرید Altium Designer Protel DXP Video Tutorial

ویدیو آموزشی مراحل نصب و راه اندازی BTS Huawei

ویدیو آموزشی مراحل نصب و راه اندازی  BTS Huawei
آموزش کاربردی در خصوص BTS های شرکت Huawei
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ویدیو آموزشی مراحل نصب و راه اندازی  BTS Huawei خرید ویدیو آموزشی مراحل نصب و راه اندازی  BTS Huawei

AutoCAD Electrical 2010 Video Tutorial

AutoCAD Electrical 2010 Video Tutorial
آموزش کاربردی و روان نرم افزار AutoCAD Electrical
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoCAD Electrical 2010 Video Tutorial	خرید AutoCAD Electrical 2010 Video Tutorial

Writing a Great Research Paper

Writing a Great Research Paper
بهترین مجموعه، جهت آموزش نوشتن مقاله های علمی و تحقیقاتی
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Writing a Great Research Paper خرید Writing a Great Research Paper

MIT Video Course - Electromagnetic Fields, Forces, and Motion

MIT Video Course - Electromagnetic Fields, Forces, and Motion
آموزش مباحث آزمایشگاهی درس الکترومغناطیس
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MIT Video Course - Electromagnetic Fields, Forces, and Motion خرید MIT Video Course - Electromagnetic Fields, Forces, and Motion
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013