PTC Mathcad Prime 4.0 M010

PTC Mathcad Prime 4.0 M010
نرم افزارهایی قدرتمند جهت انجام محاسبات پیچیده ریاضی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PTC Mathcad Prime 4.0 M010 خرید PTC Mathcad Prime 4.0 M010

IBM SPSS Statistics 25.0

IBM SPSS Statistics 25.0
نرم‌افزاری قدرتمند برای تحلیل‌های دقیق آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IBM SPSS Statistics 25.0 خرید IBM SPSS Statistics 25.0

Maplesoft Maple 2018.0

Maplesoft Maple 2018.0
نرم افزاری کاربردی و بسیار قدرتمند بمنظور حل و شبی سازی معادلات ریاضی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Maplesoft Maple 2018.0 خرید Maplesoft Maple 2018.0

Maplesoft MapleSim 2017.3

Maplesoft MapleSim 2017.3
یک نرم افزار مدلسازی و شبیه سازی بسیار قدرتمند، جهت شبیه سازی انواع تجهیزات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Maplesoft MapleSim 2017.3 خرید Maplesoft MapleSim 2017.3

Mathworks Matlab R2018a

Mathworks Matlab R2018a
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mathworks Matlab R2018a خرید Mathworks Matlab R2018a

Mathworks Matlab R2017a

Mathworks Matlab R2017a
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mathworks Matlab R2017a خرید Mathworks Matlab R2017a

NI LabView 2017 +Toolkits

NI LabView 2017 +Toolkits
یک آزمایشگاه مجازی پیشرفته جهت شبیه سازی سیستم های مختلف
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabView 2017 +Toolkits خرید NI LabView 2017 +Toolkits

COMSOL Multiphysics 5.3

COMSOL Multiphysics 5.3
یک نرم افزار فوق العاده برای تحلیل روش ها المان محدود می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر COMSOL Multiphysics 5.3 خرید COMSOL Multiphysics 5.3

COMSOL Multiphysics 5.2a

COMSOL Multiphysics 5.2a
یک نرم افزار فوق العاده برای تحلیل روش ها المان محدود می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر COMSOL Multiphysics 5.2a خرید COMSOL Multiphysics 5.2a

Matlab R2016b

Matlab R2016b
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Matlab R2016b خرید Matlab R2016b

NI LabView 2016 +Toolkits

NI LabView 2016 +Toolkits
یک آزمایشگاه مجازی پیشرفته جهت شبیه سازی سیستم های مختلف
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabView 2016 +Toolkits خرید NI LabView 2016 +Toolkits

IBM SPSS Modeler 18

IBM SPSS Modeler 18
نرم افزاری حرفه ای برای انجام محاسبات پیچیده و آنالیزهای آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IBM SPSS Modeler 18 خرید IBM SPSS Modeler 18
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله