Lindo LINGO 14.0

Lindo LINGO 14.0
این نرم افزار، ابزار مناسبی جهت بهره گیری از قدرت برنامه ریزی خطی و غیر خطی در فرموله نمودن مسائل و تجزیه و تحلیل آن ها است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Lindo LINGO 14.0 خرید Lindo LINGO 14.0

COMFAR III Expert v3.0

COMFAR III Expert v3.0
نرم افزاری قدرتمند بمنظور تهیه و ارزیابی اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها
۲۵۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر COMFAR III Expert v3.0 خرید COMFAR III Expert v3.0

Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2013
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2013 خرید Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Professional 2016
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2016 خرید Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Suite 2007

Microsoft Project Suite 2007
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Suite 2007 خرید Microsoft Project Suite 2007

Business Plan Pro 11.0

Business Plan Pro 11.0
بهترین نرم افزار بمنظور تهیه طرح تجاری برای شرکت ها می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Business Plan Pro 11.0 خرید Business Plan Pro 11.0
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا