Autodesk AutoCAD Map 3D 2016

Autodesk AutoCAD Map 3D 2016
نرم افزاری پر کاربرد بمنظور نقشه‌بردای و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD Map 3D 2016 خرید Autodesk AutoCAD Map 3D 2016

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
طراحی و مدلسازی نقشه‌های راه سازی و حمل و نقل جاده ای و ریلی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 خرید Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016

BricsCad Platinum 15

BricsCad Platinum 15
نرم افزاری در زمینه نقشه کشی حرفه ای
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر BricsCad Platinum 15 خرید BricsCad Platinum 15

Autodesk NavisWorks Simulate 2015

Autodesk NavisWorks Simulate 2015
نرم افزاری در زمینه شبیه سازی پروژه های عمرانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk NavisWorks Simulate 2015 خرید Autodesk NavisWorks Simulate 2015

ABViewer Enterprise 10

ABViewer Enterprise 10
نرم افزاری بمنظور مشاهده و ویرایش فایل های نقشه کشی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ABViewer Enterprise 10 خرید ABViewer Enterprise 10

Allpile v7.3B

Allpile v7.3B
نرم افزاری در زمینه طراحی انواع شمع ها، برای مهندسین طراح می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Allpile v7.3B خرید Allpile v7.3B

GeoStudio 2012

GeoStudio 2012
نرم افزاری قدرتمند برای طراحی و تحلیل پایداری، تراوش، تنش/ کرنش و لرزه ای در انواع شیب های خاکی مسلح و غیر مسلح و به خصوص سدهای خاکی در شرایط استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر GeoStudio 2012 خرید GeoStudio 2012

GeoStudio 2007

GeoStudio 2007
نرم افزاری قدرتمند برای طراحی و تحلیل پایداری، تراوش، تنش/ کرنش و لرزه ای در انواع شیب های خاکی مسلح و غیر مسلح و به خصوص سدهای خاکی در شرایط استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر GeoStudio 2007 خرید GeoStudio 2007

Autodesk Ecotect Analysis 2011

Autodesk Ecotect Analysis 2011
نرم افزاری به منظور آنالیز کارایی و کیفیت ساختمان ها پیش از ساخت می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Ecotect Analysis 2011 خرید Autodesk Ecotect Analysis 2011

Midas Gen 2015

Midas Gen 2015
midas Gen ابزاری قدرتمند در زمینه آنالیز و طراحی انواع سازهای عمومی می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر Midas Gen 2015 خرید Midas Gen 2015

Midas Civil 2015

Midas Civil 2015
midas Civil ابزاری قدرتمند در زمینه آنالیز و طراحی انواع پل می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر Midas Civil 2015 خرید Midas Civil 2015

PCI Geomatica 2014

PCI Geomatica 2014
نرم افزاری برای نمایش و پردازش عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PCI Geomatica 2014 خرید PCI Geomatica 2014