CSI Bridge 2014

CSI Bridge 2014
این نرم افزار بمنوظر آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده طراحی شده است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI Bridge 2014 خرید CSI Bridge 2014

CSI SAFE 2014

CSI SAFE 2014
نرم افزار آنالیز و طراحی دال و پی (فونداسیون) بتنی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAFE 2014 خرید CSI SAFE 2014

CSI ETABS 2013

CSI ETABS 2013
نرم افزاری قدرتمند مخصوص تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI ETABS 2013 خرید CSI ETABS 2013

CSI SAP2000 16

CSI SAP2000 16
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 16 خرید CSI SAP2000 16

Plaxis Professional 8.6

Plaxis Professional 8.6
مهمترین نرم افزار های رشته مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی) که به تحلیل دو بعدی ، تغییر شکل و پایداری سنگ و خاک میپردازد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Plaxis Professional 8.6 خرید Plaxis Professional 8.6

Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17

Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17
نرم افزاری قدرتمند و کاربردی در زمینه نقشه های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17 خرید Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17

Plaxis Professional 8.2 SP4

Plaxis Professional 8.2 SP4
مهمترین نرم افزار های رشته مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی) که به تحلیل دو بعدی ، تغییر شکل و پایداری سنگ و خاک میپردازد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Plaxis Professional 8.2 SP4 خرید Plaxis Professional 8.2 SP4

CSI SAP2000 14.2

CSI SAP2000 14.2
نرم افزای برای تحلی قالب بتنی ایستا کوچک و ساده 2D و همچنین قالبهای بزرگ و پیچیده 3D. درواقع نرم افزار SAP2000 پاسخگوی کلیه ی تحلیل ها و آنالیزهای ساختارمند است و ویژگیهای موردنیاز طراحی برای مهندسان را فراهم می کند.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 14.2 خرید CSI SAP2000 14.2

CSI SAFE 12

CSI SAFE 12
نرم افزار SAFE برای طراحی کف بتنی post-tension و سیستم های بنیادی بکار برده می شود.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAFE 12 خرید CSI SAFE 12

CSI Etabs v9.5

CSI Etabs v9.5
نرم افزاری قدرتمند مخصوص تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI Etabs v9.5 خرید CSI Etabs v9.5

Autodesk Ecotect Analysis 2010

Autodesk Ecotect Analysis 2010
نرم افزاری به منظور آنالیز کارایی و کیفیت ساختمان ها پیش از ساخت می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Ecotect Analysis 2010 خرید Autodesk Ecotect Analysis 2010

AutoCAD 2013

AutoCAD 2013
بهترین و قدرتمند ترین نرم افزار نقشه کشی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoCAD 2013 خرید AutoCAD 2013