Architect 3D Landscape Design v18.0.0

Architect 3D Landscape Design v18.0.0
نرم افزار طراحی فضای سبز ساختمان
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Architect 3D Landscape Design v18.0.0 خرید Architect 3D Landscape Design v18.0.0

Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685

Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685
نرم افزار آنالیز و طراحی خط راه آهن و مترو
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685 خرید Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404
نرم افزار طراحی هوشمند ایزومتریک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404 خرید Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

Autodesk Vault 2017

Autodesk Vault 2017
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۶۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2017 خرید Autodesk Vault 2017

Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68

Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68
نرم افزار آنالیز و طراحی پل‌های بتنی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68 خرید Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68

Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17

Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17
نرم افزار تخصصی شبیه سازی فرآیند تولید و نصب سازه‌های استاتیک دریایی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17 خرید Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17

CSI SAP2000 18.1.1

CSI SAP2000 18.1.1
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 18.1.1 خرید CSI SAP2000 18.1.1

Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113

Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113
نرم افزار مدل‌سازی فاضلاب‌های بهداشتی و ترکیبی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113 خرید Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113

Autodesk Navisworks Simulate 2017

Autodesk Navisworks Simulate 2017
نرم افزار تخصصی شبیه سازی و طراحی سازه‌های ساختمانی و فضای بین شهری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Navisworks Simulate 2017 خرید Autodesk Navisworks Simulate 2017

Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789

Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789
نرم افزار کامل طراحی سه بعدی بافت شهری و جاده‌ای مخصوص کشورهای خاورمیانه
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789 خرید Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789

Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788
نرم افزار مدل‌سازی، طراحی و آنالیز اتوبان‌ها و تقاطع‌ها
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788 خرید Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788
نرم افزار طراحی و آنالیز جاده‌ها
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788 خرید Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013