Graphisoft ArchiCAD 21

Graphisoft ArchiCAD 21
نرم افزار طراحی ساختمان
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Graphisoft ArchiCAD 21 خرید Graphisoft ArchiCAD 21

BricsCad Platinium 18.2

BricsCad Platinium 18.2
نرم افزاری در زمینه نقشه کشی حرفه ای
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر BricsCad Platinium 18.2 خرید BricsCad Platinium 18.2

ProgeCAD 2018 Professional

ProgeCAD 2018 Professional
نرم افزاری در زمینه طراحی و نقشه کشی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ProgeCAD 2018 Professional خرید ProgeCAD 2018 Professional

Golden Software Grapher 13.1

Golden Software Grapher 13.1
نرم افزاری در زمینه رسم نمودارهای پیچیده و حرفه ای
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Golden Software Grapher 13.1 خرید Golden Software Grapher 13.1

Envi 5.3

Envi 5.3
یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای سنجش از دور و کار با تصاویر ماهواره ای می باشد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Envi 5.3 خرید Envi 5.3

Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00

Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00
نرم افزاری برای طراحی سازه های دریایی و توربین ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00 خرید Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00

Leica GEO Office 8.3

Leica GEO Office 8.3
یکی از نرم افزارها در زمینه نقشه برداری و پردازش داده های GNSS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Leica GEO Office 8.3 خرید Leica GEO Office 8.3

Global Mapper 19.0.0

Global Mapper 19.0.0
نرم افزار نقشه برداری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 19.0.0 خرید Global Mapper 19.0.0

SKUA GOCAD 2017

SKUA GOCAD 2017
نرم افزاری شناخته شده در تفسیر ژئوفیزیک، مدل سازی زمین شناسی و مدل سازی مخزنی به حساب می آید
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SKUA GOCAD 2017 خرید SKUA GOCAD 2017

Autodesk Vault 2018

Autodesk Vault 2018
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2018 خرید Autodesk Vault 2018

Autodesk Vault 2019

Autodesk Vault 2019
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2019 خرید Autodesk Vault 2019

Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00

Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00
نرم افزار طراحی سیستم‌های مقابله با طوفان و سیل
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00 خرید Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00