Leica GEO Office 8.3

Leica GEO Office 8.3
یکی از نرم افزارها در زمینه نقشه برداری و پردازش داده های GNSS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Leica GEO Office 8.3 خرید Leica GEO Office 8.3

Global Mapper 19.0.0

Global Mapper 19.0.0
نرم افزار نقشه برداری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 19.0.0 خرید Global Mapper 19.0.0

SKUA GOCAD 2017

SKUA GOCAD 2017
نرم افزاری شناخته شده در تفسیر ژئوفیزیک، مدل سازی زمین شناسی و مدل سازی مخزنی به حساب می آید
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SKUA GOCAD 2017 خرید SKUA GOCAD 2017

Autodesk Vault 2018

Autodesk Vault 2018
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2018 خرید Autodesk Vault 2018

Autodesk Vault 2019

Autodesk Vault 2019
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2019 خرید Autodesk Vault 2019

Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00

Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00
نرم افزار طراحی سیستم‌های مقابله با طوفان و سیل
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00 خرید Bentley StormCAD CONNECT Edition 10.01.00

Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00

Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00
نرم افزار تحلیل شبکه‌های توزیع آب
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00 خرید Bentley WaterCAD CONNECT Edition 10.00.00

Bentley WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00

Bentley WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00
نرم افزار تحلیل شبکه‌های توزیع آب
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00 خرید Bentley WaterGEMS CONNECT Edition 10.00.00

Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00

Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00
نرم افزار طراحی و آنالیز فاضلاب‌های بهداشتی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00 خرید Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00

Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00

Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00
نرم افزاری برای تحلیل ضربه قوچ بوده که محصول شرکت Bentley می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00 خرید Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00

Autodesk Robot Structural Analysis 2019

Autodesk Robot Structural Analysis 2019
نرم افزار تجزیه و تحلیل حرفه ای سازه های پیچیده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Robot Structural Analysis 2019 خرید Autodesk Robot Structural Analysis 2019

Autodesk Robot Structural Analysis 2018

Autodesk Robot Structural Analysis 2018
نرم افزار تجزیه و تحلیل حرفه ای سازه های پیچیده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Robot Structural Analysis 2018 خرید Autodesk Robot Structural Analysis 2018