Keysight SystemVue v2018

Keysight SystemVue v2018
نرم افزار جامع طراحی ESL
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight SystemVue v2018 خرید Keysight SystemVue v2018

Datamine Studio 5D Planner v14.26

Datamine Studio 5D Planner v14.26
نرم افزار برنامه ریزی معدن برای پروژه های حفره های باز و عملیات زیرزمینی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Datamine Studio 5D Planner v14.26 خرید Datamine Studio 5D Planner v14.26

Keysight EMPro 2019

Keysight EMPro 2019
نرم افزار شبیه سازی سه بعدی امواج EM
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight EMPro 2019 خرید Keysight EMPro 2019

Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1

Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1
نرم افزار مدیریت و راه‌اندازی سیستم‌های کنترل حرکت زیمنس
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1 خرید Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1

Siemens SIMATIC WinCC v7.5 Update 1

Siemens SIMATIC WinCC v7.5  Update 1
نرم افزاری قدرتمند از شرکت زیمنس بمنظور شبیه سازی فرایندهای کنترلی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens SIMATIC WinCC v7.5  Update 1 خرید Siemens SIMATIC WinCC v7.5  Update 1

AVEVA PRO/II Process Engineering v10.2

AVEVA PRO/II Process Engineering v10.2
نرم افزار شبیه‌ساز طراحی فرآیند و آنالیز عملیاتی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA PRO/II Process Engineering v10.2 خرید AVEVA PRO/II Process Engineering v10.2

ProNest 2019 version 13.0

ProNest 2019 version 13.0
نرم افزار برنامه نویسی دستگاه‌های تراش کاری و برش کاری
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ProNest 2019 version 13.0 خرید ProNest 2019 version 13.0

Schneider Electric PL7 Pro v4.4

Schneider Electric PL7 Pro v4.4
نرم افزار برنامه نویسی PLC های شرکت اشنایدر الکتریک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schneider Electric PL7 Pro v4.4 خرید Schneider Electric PL7 Pro v4.4

Schneider Electric Unity Pro XL v7.0

Schneider Electric Unity Pro XL v7.0
نرم افزار برنامه نویسی PLC های شرکت اشنایدر الکتریک
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schneider Electric Unity Pro XL v7.0 خرید Schneider Electric Unity Pro XL v7.0

Fekete F.A.S.T. FieldNotes 5.0.1.3

Fekete F.A.S.T. FieldNotes 5.0.1.3
نرم افزاری کارآمد برای جمع آوری داده ها و ثبت یافته ها از چاه های نفتی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Fekete F.A.S.T. FieldNotes 5.0.1.3 خرید Fekete F.A.S.T. FieldNotes 5.0.1.3

NeuroSolutions 7.1.0

NeuroSolutions 7.1.0
یک نرم افزار پیشرفته و حرفه‌ای در زمینه یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NeuroSolutions 7.1.0 خرید NeuroSolutions 7.1.0

ATHENA 2010

ATHENA 2010
نرم افزاری برای طراحی دیتیل نمای شیشه ای ساختمان
۶۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ATHENA 2010 خرید ATHENA 2010
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا