Autodesk Ecotect Analysis 2010

Autodesk Ecotect Analysis 2010
نرم افزاری به منظور آنالیز کارایی و کیفیت ساختمان ها پیش از ساخت می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Ecotect Analysis 2010 خرید Autodesk Ecotect Analysis 2010

AutoCAD Mechanical 2011 - X86

AutoCAD Mechanical 2011 - X86
نرم افزاری قدرتمند جهت طراحی صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoCAD Mechanical 2011 - X86 خرید AutoCAD Mechanical 2011 - X86

AutoCAD 2013

AutoCAD 2013
بهترین و قدرتمند ترین نرم افزار نقشه کشی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoCAD 2013 خرید AutoCAD 2013

Aspen HTFS 2006

Aspen HTFS 2006
نرم افزاری قدرتمند براي طراحي انواع تجهيزات انتقال حرارت
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Aspen HTFS 2006 خرید Aspen HTFS 2006

ArcGIS 9.3

ArcGIS 9.3
نرم افزاری قدرتمند در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ArcGIS 9.3 خرید ArcGIS 9.3

Advanced Spring Design 6.0.8

Advanced Spring Design 6.0.8
نرم افزاری حرفه ای در خصوص تحلیل ساختار و برآورد نهایی از ساختمان فنرها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Advanced Spring Design 6.0.8 خرید Advanced Spring Design 6.0.8

ADINA System 8.0.7

ADINA System 8.0.7
نرم افزاری قدرتمند که بر اساس آنالیز المان محدود جهت شبیه سازی های همه منظوره به کار می رود.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ADINA System 8.0.7 خرید ADINA System 8.0.7

Accelrys Materials Studio v5.5

Accelrys Materials Studio v5.5
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی ترکیبات شیمیایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Accelrys Materials Studio v5.5 خرید Accelrys Materials Studio v5.5

Aspen Hysys 3.2

Aspen Hysys 3.2
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Aspen Hysys 3.2 خرید Aspen Hysys 3.2

Coade Tank 3.1

Coade Tank 3.1
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی مخازن ذخیره
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Coade Tank 3.1 خرید Coade Tank 3.1

ZELIO Soft 2 V4.3

ZELIO Soft 2 V4.3
نرم افزار طراحی و برنامه ریزی PLC های شرکت تله مکانیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ZELIO Soft 2 V4.3 خرید ZELIO Soft 2 V4.3

SKM Power Tools 7.0

SKM Power Tools 7.0
یکی از نرم افزارهای معروف در آنالیز شبکه های قدرت
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SKM Power Tools 7.0 خرید SKM Power Tools 7.0