Agilent SystemVue 2011

Agilent SystemVue 2011
یک نرم افزار کاربردی جهت طراحی سیستمهای آنالوگ مخابرات سریع، DSP و RF می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Agilent SystemVue 2011 خرید Agilent SystemVue 2011

Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2013
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2013 خرید Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Professional 2016
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2016 خرید Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Suite 2007

Microsoft Project Suite 2007
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Suite 2007 خرید Microsoft Project Suite 2007

NI Circuit Design Suite 12.0.1

NI Circuit Design Suite 12.0.1
نرم افزاری قدرتمند جهت طراحی و آنالیز مدارهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI Circuit Design Suite 12.0.1 خرید NI Circuit Design Suite 12.0.1

KBC Petro-SIM v2.2

KBC Petro-SIM v2.2
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v2.2 خرید KBC Petro-SIM v2.2

Photon Engineering FRED 7.0 - X86

Photon Engineering FRED 7.0 - X86
نرم افزاری قدرتمند در شبیه سازی سیستم های نوری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Photon Engineering FRED 7.0 - X86 خرید Photon Engineering FRED 7.0 - X86

ASAP v7.5

ASAP v7.5
یک نرم افزار قدرتمند جهت طراحی سیستم های نوری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ASAP v7.5 خرید ASAP v7.5

Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17

Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17
نرم افزاری قدرتمند و کاربردی در زمینه نقشه های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17 خرید Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17

Autodesk NavisWorks Manage 2015

Autodesk NavisWorks Manage 2015
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و انیمیشن سازی پروژه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk NavisWorks Manage 2015 خرید Autodesk NavisWorks Manage 2015

SolidWorks 2011

SolidWorks 2011
یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی و خصوصاً طراحی سه بعدی است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SolidWorks 2011

Simulia Abaqus 6.10.1

Simulia Abaqus 6.10.1
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حلّ مسائل از مثال های خطّی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 6.10.1 خرید Simulia Abaqus 6.10.1
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا