Infolytica MagNet v7

Infolytica MagNet v7
نرم افزار شبیه ساز دو بعدی و سه بعدی جهت میدان های الکترو مغناطیسی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Infolytica MagNet v7 خرید Infolytica MagNet v7

SIMATIC Premium Studio 2009

SIMATIC Premium Studio 2009
کاملترین پکیج از محصولات شرکت زیمنس
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMATIC Premium Studio 2009 خرید SIMATIC Premium Studio 2009

RSoft Photonics CAD Suite 5.1

RSoft Photonics CAD Suite 5.1
نرم افزاری قدرتمند در طراحی و شبیه سازی سیستم های نوری
۵۰۰۰۰   ۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر RSoft Photonics CAD Suite 5.1 خرید RSoft Photonics CAD Suite 5.1

PSSE v.25

PSSE v.25
نرم افزاری قدرتمند در شبیه سازی سیستم های قدرت
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PSSE v.25 خرید PSSE v.25

SKM Power Tools 6.5.1

SKM Power Tools 6.5.1
یکی از نرم افزارهای معروف در آنالیز شبکه های قدرت
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SKM Power Tools 6.5.1 خرید SKM Power Tools 6.5.1

PLS-CADD V9.20

PLS-CADD V9.20
قدرتمندترین و جامع ترین نرم افزار در حوزه طراحی خطوط فشار قوی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PLS-CADD V9.20 خرید PLS-CADD V9.20

LightTools 7.0

LightTools 7.0
از سری نرم افزارهای کاربردی در طراحی روشنایی
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر LightTools 7.0 خرید LightTools 7.0

Siemens Plant Simulation v8.2

Siemens Plant Simulation v8.2
نرم افزاري براي شبيه سازي و مدلسازی انواع سيستمهاي صنعتي
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Plant Simulation v8.2 خرید Siemens Plant Simulation v8.2

CalcuLuX 7.6.2.0

CalcuLuX 7.6.2.0
نرم افزاری کاربردی جهت طراحی روشنایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CalcuLuX 7.6.2.0 خرید CalcuLuX 7.6.2.0

EMTPWorks 2.02

EMTPWorks 2.02
نرم افزاری قدرتمند جهت تحلیل حالت گذرا در سیستم های قدرت
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EMTPWorks 2.02 خرید EMTPWorks 2.02

WINCC Flexible 2008 SP3 - Release 2012

WINCC Flexible 2008 SP3 - Release 2012
نرم افزاری قدرتمند جهت برنامه نویسی HMI سخت افزاری شرکت زیمنس
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر WINCC Flexible 2008 SP3 - Release 2012 خرید WINCC Flexible 2008 SP3 - Release 2012

Automation Studio 5.2

Automation Studio 5.2
نرم افزاری جهت شبیه سازی انواع سیستم کنترلی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Automation Studio 5.2 خرید Automation Studio 5.2
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013