Intergraph Smartplant 3D 2014 R1

Intergraph Smartplant 3D 2014 R1
نرم افزار طراحی مدل سازی و پیاده سازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph Smartplant 3D 2014 R1 خرید Intergraph Smartplant 3D 2014 R1

Thunderhead Engineering Pathfinder 2017.2

Thunderhead Engineering Pathfinder 2017.2
نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Thunderhead Engineering Pathfinder 2017.2 خرید Thunderhead Engineering Pathfinder 2017.2

Thunderhead Engineering PyroSim 2017.2

Thunderhead Engineering PyroSim 2017.2
نرم افزاری بمنظور شبیه سازی یک آتش سوزی پویا
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Thunderhead Engineering PyroSim 2017.2 خرید Thunderhead Engineering PyroSim 2017.2

PROWARE METSIM v2017.09

PROWARE METSIM v2017.09
نرم افزار شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و معدنی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PROWARE METSIM v2017.09 خرید PROWARE METSIM v2017.09

InstruCalc Instrument Sizing Suite 9.0

InstruCalc Instrument Sizing Suite 9.0
نرم افزار InstruCalc نرم افزاری قدرتمند جهت محاسبه اندازه شیرهای کنترلی، المانهای سیال و تجهیزات اطمینان می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر InstruCalc Instrument Sizing Suite 9.0 خرید InstruCalc Instrument Sizing Suite 9.0

Schlumberger OLGA v2016.2

Schlumberger OLGA v2016.2
نرم‌افزاری جهت مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان چندفازی که فرایندی دینامیک می‌باشد، تولید شده است.
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger OLGA v2016.2 خرید Schlumberger OLGA v2016.2

Chemstations CHEMCAD Suite 7.1.2

Chemstations CHEMCAD Suite 7.1.2
نرم افزار شبیه سازی فرآیند های شیمیایی و پالایشگاهی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Chemstations CHEMCAD Suite 7.1.2 خرید Chemstations CHEMCAD Suite 7.1.2

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2019

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2019
نرم افزار طراحی سه بعدی و مستند سازی پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD Plant 3D 2019 خرید Autodesk AutoCAD Plant 3D 2019

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018
نرم افزار طراحی سه بعدی و مستند سازی پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018 خرید Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018

HyperChem Professional 8.0.10

HyperChem Professional 8.0.10
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی ساختارهای مولکولی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HyperChem Professional 8.0.10 خرید HyperChem Professional 8.0.10

Intergraph PVElite 2018 v20.00.00

Intergraph PVElite 2018 v20.00.00
نرم افزار طراحی و تحلیل مخازن تحت فشار
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph PVElite 2018 v20.00.00 خرید Intergraph PVElite 2018 v20.00.00

ChemOffice 17.1 Professional

ChemOffice 17.1 Professional
نرم افزار طراحی ترکیبات شیمیایی و ساختار های مولکولی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ChemOffice 17.1 Professional خرید ChemOffice 17.1 Professional