ECE Professional Edition 5.4.0

ECE Professional Edition 5.4.0
این نرم افزار جهت انتخاب متریال مناسب برای خطوط جریان و لوله استفاده می شود
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECE Professional Edition 5.4.0 خرید ECE Professional Edition 5.4.0

AspenTech AspenONE 10.0

AspenTech AspenONE 10.0
یک نرم افزار قدرتمند و حرفه ای برای طراحی و شبیه سازی واحدهای فرایندی، نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت و گاز می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AspenTech AspenONE 10.0 خرید AspenTech AspenONE 10.0

KBC Petro-SIM v6.2

KBC Petro-SIM v6.2
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v6.2 خرید KBC Petro-SIM v6.2

Schlumberger Petrel 2015.5

Schlumberger Petrel 2015.5
نرم افزاری یکپارچه برای مطالعه و حل کلیه چالش های زیرزمینی شامل تفسیر اطلاعات لرزه نگاری و شبیه سازی مخزن
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger Petrel 2015.5 خرید Schlumberger Petrel 2015.5

Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1

Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1
راه حل جامع برای نظارت روز به روز و مدیریت نفت و گاز می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1 خرید Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1

Schlumberger PetroMod 2012.2

Schlumberger PetroMod 2012.2
نرم افزاری توانمند برای مدلسازی تکامل حوزه های رسوبی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger PetroMod 2012.2 خرید Schlumberger PetroMod 2012.2

Schlumberger Techlog 2011.2.2

Schlumberger Techlog 2011.2.2
نرم افزار بسیار قدرتمند با محیطی کاملا یکپارچه همراه با تمامی ویژگی های که برای پردازش داده ها و نشان دادن نتایج مورد نیاز
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger Techlog 2011.2.2 خرید Schlumberger Techlog 2011.2.2

Schlumberger Drillbench 6.2

Schlumberger Drillbench 6.2
نرم افزار شبیه سازی حفاری پوبا برای کنترل فشار, کنترل ضربه, مدیریت و عملیات زیر ساختی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger Drillbench 6.2 خرید Schlumberger Drillbench 6.2

Intergraph TANK 2016 v8.00.00

Intergraph TANK 2016 v8.00.00
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی مخازن ذخیره
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph TANK 2016 v8.00.00 خرید Intergraph TANK 2016 v8.00.00

Intergraph PVElite 2016 v18.00.01

Intergraph PVElite 2016 v18.00.01
نرم افزار طراحی و تحلیل مخازن تحت فشار
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph PVElite 2016 v18.00.01 خرید Intergraph PVElite 2016 v18.00.01

Intergraph SmartPlant Foundation 2014 v05

Intergraph SmartPlant Foundation 2014 v05
نرم افزار مدیریت اطلاعات نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph SmartPlant Foundation 2014 v05 خرید Intergraph SmartPlant Foundation 2014 v05

Bentley OpenPlant PowerPID V8i SS5 v08.11.10.523

Bentley OpenPlant PowerPID V8i SS5 v08.11.10.523
نرم افزار رسم نمودار خطوط لوله و ابزار دقیق
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley OpenPlant PowerPID V8i SS5 v08.11.10.523 خرید Bentley OpenPlant PowerPID V8i SS5 v08.11.10.523
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013