DS BIOVIA Materials Studio 2017

DS BIOVIA Materials Studio 2017
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی ترکیبات شیمیایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS BIOVIA Materials Studio 2017 خرید DS BIOVIA Materials Studio 2017

AspenTech AspenONE 10.1

AspenTech AspenONE 10.1
یک نرم افزار قدرتمند و حرفه ای برای طراحی و شبیه سازی واحدهای فرایندی، نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت و گاز می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AspenTech AspenONE 10.1 خرید AspenTech AspenONE 10.1

Siemens Tecnomatix Plant Simulation 14.0.2

Siemens Tecnomatix Plant Simulation 14.0.2
نرم افزاري براي شبيه سازي و مدلسازی انواع سيستمهاي صنعتي
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Tecnomatix Plant Simulation 14.0.2 خرید Siemens Tecnomatix Plant Simulation 14.0.2

ECE Professional Edition 5.4.0

ECE Professional Edition 5.4.0
این نرم افزار جهت انتخاب متریال مناسب برای خطوط جریان و لوله استفاده می شود
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECE Professional Edition 5.4.0 خرید ECE Professional Edition 5.4.0

AspenTech AspenONE 10.0

AspenTech AspenONE 10.0
یک نرم افزار قدرتمند و حرفه ای برای طراحی و شبیه سازی واحدهای فرایندی، نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت و گاز می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AspenTech AspenONE 10.0 خرید AspenTech AspenONE 10.0

KBC Petro-SIM v6.2

KBC Petro-SIM v6.2
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v6.2 خرید KBC Petro-SIM v6.2

Schlumberger Petrel 2015.5

Schlumberger Petrel 2015.5
نرم افزاری یکپارچه برای مطالعه و حل کلیه چالش های زیرزمینی شامل تفسیر اطلاعات لرزه نگاری و شبیه سازی مخزن
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger Petrel 2015.5 خرید Schlumberger Petrel 2015.5

Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1

Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1
راه حل جامع برای نظارت روز به روز و مدیریت نفت و گاز می باشد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1 خرید Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1

Schlumberger PetroMod 2012.2

Schlumberger PetroMod 2012.2
نرم افزاری توانمند برای مدلسازی تکامل حوزه های رسوبی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger PetroMod 2012.2 خرید Schlumberger PetroMod 2012.2

Schlumberger Techlog 2011.2.2

Schlumberger Techlog 2011.2.2
نرم افزار بسیار قدرتمند با محیطی کاملا یکپارچه همراه با تمامی ویژگی های که برای پردازش داده ها و نشان دادن نتایج مورد نیاز
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger Techlog 2011.2.2 خرید Schlumberger Techlog 2011.2.2

Schlumberger Drillbench 6.2

Schlumberger Drillbench 6.2
نرم افزار شبیه سازی حفاری پوبا برای کنترل فشار, کنترل ضربه, مدیریت و عملیات زیر ساختی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger Drillbench 6.2 خرید Schlumberger Drillbench 6.2

Intergraph TANK 2016 v8.00.00

Intergraph TANK 2016 v8.00.00
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی مخازن ذخیره
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph TANK 2016 v8.00.00 خرید Intergraph TANK 2016 v8.00.00