IkonScience RokDoc v6.1.4

IkonScience RokDoc v6.1.4
نرم افزار تفسیر کمی اکتشاف و توسعه در پروژه های نفتی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IkonScience RokDoc v6.1.4 خرید IkonScience RokDoc v6.1.4

AFT Fathom v9

AFT Fathom v9
نرم افزار مدل سازی لوله کشی سیالات و کنترل جریان لوله
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AFT Fathom v9 خرید AFT Fathom v9

Schlumberger ECLIPSE 2015.1

Schlumberger ECLIPSE 2015.1
نرم افزار شبیه ساز مخازن نفت
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger ECLIPSE 2015.1 خرید Schlumberger ECLIPSE 2015.1

SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12

SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12
نرم افزار Intools مناسب در زمینه ی طراحی و مدیریت سیستم های کنترل و ابزار دقیق
۲۰۰۰۰۰   ۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12 خرید SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12

Thermoflow 21.0

Thermoflow 21.0
یک نرم افزار قدرتمند جهت طراحی و شبیه­ سازی نیروگاه­های بخار و گاز می­باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Thermoflow 21.0 خرید Thermoflow 21.0

KBC Petro-SIM v6.1

KBC Petro-SIM v6.1
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v6.1 خرید KBC Petro-SIM v6.1

BRE ProMax v2.0.7

BRE ProMax v2.0.7
نرم افزاری مناسب برای شبيه سازی فرآيندهای شيميايی
۲۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر BRE ProMax v2.0.7 خرید BRE ProMax v2.0.7

Insight Numerics Detect3D v2.13

Insight Numerics Detect3D v2.13
نرم افزاری برای نقشه برداری و طراحی ابزار آتش و گاز
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Insight Numerics Detect3D v2.13 خرید Insight Numerics Detect3D v2.13

Intergraph CAESAR II 2016 v8.00

Intergraph CAESAR II 2016 v8.00
نرم افزار کاربردی در تجزیه و تحلیل مؤلفه‌ی تنش در سیستم‌های لوله‌کشی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph CAESAR II 2016 v8.00 خرید Intergraph CAESAR II 2016 v8.00

PRGSOFT Package

PRGSOFT Package
مجموعه نرم افزارهایی در جهت رشد فناوری FEA و صنایع لوله‌کشی و مخازن تحت فشار، طراحی و توسعه
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PRGSOFT Package خرید PRGSOFT Package

PRGSOFT NozzlePro 8.6

PRGSOFT NozzlePro 8.6
ابزاری قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل اجزای لوله‌کشی و مخازن تحت فشار
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PRGSOFT NozzlePro 8.6 خرید PRGSOFT NozzlePro 8.6

Insight Numerics Detect3D v1.52

Insight Numerics Detect3D v1.52
نرم افزاری برای نقشه برداری و طراحی ابزار آتش و گاز
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Insight Numerics Detect3D v1.52 خرید Insight Numerics Detect3D v1.52
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013