ECE Professional Edition 5.1.1

ECE Professional Edition 5.1.1
این نرم افزار جهت انتخاب متریال مناسب برای خطوط جریان و لوله استفاده می شود
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECE Professional Edition 5.1.1 خرید ECE Professional Edition 5.1.1

Schlumberger OLGA 2014.1

Schlumberger OLGA 2014.1
نرم‌افزاری جهت مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان چندفازی که فرایندی دینامیک می‌باشد، تولید شده است.
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger OLGA 2014.1 خرید Schlumberger OLGA 2014.1

Intergraph CAESAR II 2014 v7.00.00

Intergraph CAESAR II 2014 v7.00.00
نرم افزار کاربردی در تجزیه و تحلیل مؤلفه‌ی تنش در سیستم‌های لوله‌کشی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph CAESAR II 2014 v7.00.00 خرید Intergraph CAESAR II 2014 v7.00.00

AMETank 7.7

AMETank 7.7
نرم افزاری برای طراحی مخازن و انجام انواع محاسبات مربوط به انواع فشار و سایر پارامترها
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AMETank 7.7 خرید AMETank 7.7

KBC Petro-SIM v4.0 SP2

KBC Petro-SIM v4.0 SP2
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v4.0 SP2 خرید KBC Petro-SIM v4.0 SP2

EPLAN PPE 2.4

EPLAN PPE 2.4
نرم افزاری قدرتمند جهت مستند سازی و ترسیم نقشه های مربوط به سیستم های کنترل و ابزار دقیق از مراحل پایه تا مراحل پیشرفته مهندسی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN PPE 2.4 خرید EPLAN PPE 2.4

Intergraph SmartPlant 3D 2011 R1

Intergraph SmartPlant 3D 2011 R1
نرم افزار طراحی مدل سازی و پیاده سازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph SmartPlant 3D 2011 R1 خرید Intergraph SmartPlant 3D 2011 R1

PyroSim 2012.1.1221

PyroSim 2012.1.1221
نرم افزاری بمنظور شبیه سازی یک آتش سوزی پویا
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PyroSim 2012.1.1221 خرید PyroSim 2012.1.1221

Petrel 2010

Petrel 2010
این نرم افزار در تمامی رشته های اکتشاف، بهره برداری، مخزن و حفاری نفت کاربرد وسیعی دارد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Petrel 2010 خرید Petrel 2010

Intergraph TANK 2014

Intergraph TANK 2014
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی مخازن ذخیره
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph TANK 2014 خرید Intergraph TANK 2014

Intergraph CAESAR II 2013 R1 v6.10.00

Intergraph CAESAR II 2013 R1 v6.10.00
نرم افزار کاربردی در تجزیه و تحلیل مؤلفه‌ی تنش در سیستم‌های لوله‌کشی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph CAESAR II 2013 R1 v6.10.00 خرید Intergraph CAESAR II 2013 R1 v6.10.00

HyperChem Professional 8.0.8

HyperChem Professional 8.0.8
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی ساختارهای مولکولی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HyperChem Professional 8.0.8