Accelrys Materials Studio 7.0

Accelrys Materials Studio 7.0
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی ترکیبات شیمیایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Accelrys Materials Studio 7.0 خرید Accelrys Materials Studio 7.0

Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1

Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1
یکی از نرم افزارهای کاربردی شبیه سازی در مهندسی نفت
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1

INVENSYS SIMSCI PRO II V8.0

INVENSYS SIMSCI PRO II V8.0
یک نرم افزار بسیار کاربردی جهت شبیه سازی و تولید FlowSheet تحلیل جریان
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر INVENSYS SIMSCI PRO II V8.0 خرید INVENSYS SIMSCI PRO II V8.0

PDMS 12.0 SP6.25

PDMS 12.0 SP6.25
ابن نرم افزار،در زمره کارآمدترين و با قابليترين نرم افزارهاي مدلسازي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در دنيا است.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PDMS 12.0 SP6.25 خرید PDMS 12.0 SP6.25

Thermoflow 18.0

Thermoflow 18.0
یک نرم افزار قدرتمند جهت طراحی و شبیه­ سازی نیروگاه­های بخار و گاز می­باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Thermoflow 18.0 خرید Thermoflow 18.0

InstruCalc Instrument Sizing Suite 8.1

InstruCalc Instrument Sizing Suite 8.1
نرم افزار InstruCalc نرم افزاری قدرتمند جهت محاسبه اندازه شیرهای کنترلی، المانهای سیال و تجهیزات اطمینان می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر InstruCalc Instrument Sizing Suite 8.1 خرید InstruCalc Instrument Sizing Suite 8.1

InstruCalc Instrument Sizing Suite 6.2

InstruCalc Instrument Sizing Suite 6.2
نرم افزار InstruCalc نرم افزاری قدرتمند جهت محاسبه اندازه شیرهای کنترلی، المانهای سیال و تجهیزات اطمینان می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر InstruCalc Instrument Sizing Suite 6.2 خرید InstruCalc Instrument Sizing Suite 6.2

OLGA 7.0.0

OLGA 7.0.0
یک نرم افزار قدرتمند جهت مدلسازی جریان چند فازی در خطوط لوله می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OLGA 7.0.0 خرید OLGA 7.0.0

ChemStations ChemCAD 6.5

ChemStations ChemCAD 6.5
این نرم افزار، یک ابزار قدرتمند و مفید برای شبیه ‏سازی فرایند‏های شیمیایی است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ChemStations ChemCAD 6.5 خرید ChemStations ChemCAD 6.5

Intergraph PVElite 2017 v19.00.00

Intergraph PVElite 2017 v19.00.00
یک نرم افزار جامع برای طراحی ساختاری و آنالیز برجهای بلند و مخازن افقی مطابق با آخرین استانداردهای ASME است.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph PVElite 2017 v19.00.00 خرید Intergraph PVElite 2017 v19.00.00

ChemBioOffice Ultra 13.0 Suite

ChemBioOffice Ultra 13.0 Suite
نرم افزار طراحی انواع ساختار های مولکولی و شیمیایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ChemBioOffice Ultra 13.0 Suite خرید ChemBioOffice Ultra 13.0 Suite

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015
نرم افزار طراحی سه بعدی و مستند سازی پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015 خرید Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015