Autodesk AutoCAD P&ID 2015

Autodesk AutoCAD P&ID 2015
ابزاری فوق العاده در زمینه رسم، ویرایش و مدیریت نقشه های سیستم های لوله کشی (piping) و ابزار دقیق
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD P&ID 2015 خرید Autodesk AutoCAD P&ID 2015

Accelrys Materials Studio 6.0

Accelrys Materials Studio 6.0
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی ترکیبات شیمیایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Accelrys Materials Studio 6.0 خرید Accelrys Materials Studio 6.0

KBC Petro-SIM v2.2

KBC Petro-SIM v2.2
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v2.2 خرید KBC Petro-SIM v2.2

PVElite 2013 SP2

PVElite 2013 SP2
یک نرم افزار جامع برای طراحی ساختاری و آنالیز برجهای بلند و مخازن افقی مطابق با آخرین استانداردهای ASME است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PVElite 2013 SP2 خرید PVElite 2013 SP2

HyperChem Professional 8.0

HyperChem Professional 8.0
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی ساختارهای مولکولی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HyperChem Professional 8.0 خرید HyperChem Professional 8.0

HTRI Xchanger Suite 6.0

HTRI Xchanger Suite 6.0
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی، شبیه سازی و رتبه بندی برای مبادلات حرارتی در کوره های حرارتی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HTRI Xchanger Suite 6.0 خرید HTRI Xchanger Suite 6.0

PVElite 2008

PVElite 2008
یک نرم افزار جامع برای طراحی ساختاری و آنالیز برجهای بلند و مخازن افقی مطابق با آخرین استانداردهای ASME است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PVElite 2008 خرید PVElite 2008

ChemOffice 2010 v.12.0

ChemOffice 2010 v.12.0
نرم افزاری قدرتمند در محاسبات و مدلسازی ساختارهای شیمیایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ChemOffice 2010 v.12.0 خرید ChemOffice 2010 v.12.0

Aspen HTFS 2006

Aspen HTFS 2006
نرم افزاری قدرتمند براي طراحي انواع تجهيزات انتقال حرارت
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Aspen HTFS 2006 خرید Aspen HTFS 2006

Accelrys Materials Studio v5.5

Accelrys Materials Studio v5.5
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی ترکیبات شیمیایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Accelrys Materials Studio v5.5 خرید Accelrys Materials Studio v5.5

Aspen Hysys 3.2

Aspen Hysys 3.2
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Aspen Hysys 3.2 خرید Aspen Hysys 3.2

Coade Tank 3.1

Coade Tank 3.1
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی مخازن ذخیره
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Coade Tank 3.1 خرید Coade Tank 3.1