Mentor Tanner EDA Tools 16.30

Mentor Tanner EDA Tools 16.30
نرم افزاری در زمینه طراحی و پیاده سازی مدار
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Tanner EDA Tools 16.30 خرید Mentor Tanner EDA Tools 16.30

Mentor Graphics Capital 2015.1

Mentor Graphics Capital 2015.1
نرم افزاری بمنظور ترسیم سیستم برقرسانی و کابل کشی خودرو ها می باشد
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics Capital 2015.1 خرید Mentor Graphics Capital 2015.1

Schneider Electric Vijeo Citect 7.40

Schneider Electric Vijeo Citect 7.40
حصولی توانمند جهت طراحی سیستم های اسکادا از اشنایدر الکتریک
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schneider Electric Vijeo Citect 7.40 خرید Schneider Electric Vijeo Citect 7.40

Intel Quartus Prime 18.0

Intel Quartus Prime 18.0
نرم افزاری قدرتمند جهت طرحی دیجیتال و کار با FPGA
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intel Quartus Prime 18.0 خرید Intel Quartus Prime 18.0

DownStream 2016 CAM350 v12.2

DownStream 2016 CAM350 v12.2
نرم افزاری برای طراحی بردهای مدارات چاپی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DownStream 2016 CAM350 v12.2 خرید DownStream 2016 CAM350 v12.2

IAR Software Pack 2018

IAR Software Pack 2018
نرم افزاری در زمینه تولید کامپایلر های میکروکنترلری
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IAR Software Pack 2018 خرید IAR Software Pack 2018

IAR Embedded Workbench for ARM 8.20.1

IAR Embedded Workbench for ARM 8.20.1
نرم افزاری در زمینه تولید کامپایلر های میکروکنترلری
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IAR Embedded Workbench for ARM 8.20.1 خرید IAR Embedded Workbench for ARM 8.20.1

Siemens LOGO!Soft Comfort v8.1.1

Siemens LOGO!Soft Comfort v8.1.1
نرم افزار برنامه نویسی PLC های لوگو
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LOGO!Soft Comfort v8.1.1 خرید Siemens LOGO!Soft Comfort v8.1.1

SynaptiCAD Product Suite 20.25

SynaptiCAD Product Suite 20.25
نرم افزاری در زمینه طراحی مدارهای الکتریکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SynaptiCAD Product Suite 20.25 خرید SynaptiCAD Product Suite 20.25

Plexim Plecs Suite 4.1.2

Plexim Plecs Suite 4.1.2
نرم افزار شبیه سازی،کنترل و تست سیستم های الکتریکی پیچیده
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Plexim Plecs Suite 4.1.2 خرید Plexim Plecs Suite 4.1.2

Mentor Graphics FloEFD 17.0

Mentor Graphics FloEFD 17.0
نرم افزاری برای طراحی بردها و مدارات چاپی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics FloEFD 17.0 خرید Mentor Graphics FloEFD 17.0

Autodesk EAGLE Premium 9.0

Autodesk EAGLE Premium 9.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 9.0 خرید Autodesk EAGLE Premium 9.0
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله