Siemens LMS Virtual.Lab 13.8

Siemens LMS Virtual.Lab 13.8
قدرتمندترین نرم افزار شبیه‌سازی مهندسی و سیستم‌های مکانیکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Virtual.Lab 13.8 خرید Siemens LMS Virtual.Lab 13.8

Siemens LMS Samcef Field 17.0

Siemens LMS Samcef Field 17.0
نرم افزار آنالیز المان محدود برای سیستم‌های مکانیکی، حرارتی و ترمومکانیکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Samcef Field 17.0 خرید Siemens LMS Samcef Field 17.0

GEOVIA Minex 6.5

GEOVIA Minex 6.5
نرم افزار زمین شناسی و برنامه ریزی پروژه های معدنی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GEOVIA Minex 6.5 خرید GEOVIA Minex 6.5

AVL Suite 2016.0

AVL Suite 2016.0
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی چند بعدی و طراحی موتور و نیرو محرکه
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL Suite 2016.0 خرید AVL Suite 2016.0

EPLAN Fluid 2.7

EPLAN Fluid 2.7
نرم افزار طراحی و مستند سازی سیستم های توان سیال
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN Fluid 2.7 خرید EPLAN Fluid 2.7

EPLAN Fluid 2.5

EPLAN Fluid 2.5
نرم افزار طراحی و مستند سازی سیستم های توان سیال
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN Fluid 2.5 خرید EPLAN Fluid 2.5

Mechanical Simulation TruckSIM 2016.1

Mechanical Simulation TruckSIM 2016.1
نرم افزار TruckSIM (تراک سیم) یک نرم افزار شبیه سازی کامیون و اتوبوس است.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mechanical Simulation TruckSIM 2016.1 خرید Mechanical Simulation TruckSIM 2016.1

Mechanical Simulation CarSIM 2016.1

Mechanical Simulation CarSIM 2016.1
نرم افزار CarSim (کارسیم) یک نرم افزار شبیه سازی خودرو است.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mechanical Simulation CarSIM 2016.1 خرید Mechanical Simulation CarSIM 2016.1

GT-SUITE 2016 B3

GT-SUITE 2016 B3
نرم افزار قدرتمند طراحی و تحلیل سیستم های مکانیکی و انتقال قدرت و به ویژه موتور خودرو
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GT-SUITE 2016 B3 خرید GT-SUITE 2016 B3

Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2

Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2
نرم افزار تبدیل و ترجمه فایل‌های NX ،ProE و CATIA به JT و برعکس
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2 خرید Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2

Siemens Tecnomatix Plant Simulation v14.1

Siemens Tecnomatix Plant Simulation v14.1
نرم افزاري براي شبيه سازي و مدلسازی انواع سيستمهاي صنعتي
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Tecnomatix Plant Simulation v14.1 خرید Siemens Tecnomatix Plant Simulation v14.1

Siemens Tecnomatix Jack 9.0

Siemens Tecnomatix Jack 9.0
نرم افزار شبیه سازی و مدلسازی انسانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Tecnomatix Jack 9.0 خرید Siemens Tecnomatix Jack 9.0
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله