GeoStudio 2018

GeoStudio 2018
نرم افزاری قدرتمند برای طراحی و تحلیل پایداری، تراوش، تنش/ کرنش و لرزه ای در انواع شیب های خاکی مسلح و غیر مسلح و به خصوص سدهای خاکی در شرایط استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی می باشد.
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GeoStudio 2018 خرید GeoStudio 2018

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.1.1.8

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.1.1.8
نرم افزار شبیه‌سازی و مدل‌سازی سه بعدی سیستم‌های تهویه هوا
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.1.1.8 خرید Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.1.1.8

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.9

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.9
نرم افزار شبیه‌سازی و مدل‌سازی سه بعدی سیستم‌های تهویه هوا
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.9 خرید Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.9

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.2

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.2
نرم افزار شبیه‌سازی و مدل‌سازی سه بعدی سیستم‌های تهویه هوا
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.2 خرید Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.7.2

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.5.6

Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.5.6
نرم افزار شبیه‌سازی و مدل‌سازی سه بعدی سیستم‌های تهویه هوا
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.5.6 خرید Chasm Consulting VentSim Premium Design 5.0.5.6

GEOVIA MineSched 9.0.0

GEOVIA MineSched 9.0.0
نرم افزار قدرتمندی جهت برنامه ریزی عملیات بهره برداری و استخراج از معادن سطحی و زیر سطحی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GEOVIA MineSched 9.0.0 خرید GEOVIA MineSched 9.0.0

ITASCA 3DEC 5.2 Beta Version

ITASCA 3DEC 5.2 Beta Version
يک برنامه‌ي عددی سه بعدی است که بر پايه روش المان مجزا (distinct element method) برای مدلسازی توده سنگهای ناپيوسته بکار ميرود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA 3DEC 5.2 Beta Version

ITASCA KUBRIX Geo 15.0

ITASCA KUBRIX Geo 15.0
یک نرم افزار تولید مش از گروه مشاوره ITASCA می باشد که بمنظور ایجاد مدل از سایر نرم افزارهای گروه ITASCA یعنی FLAC3D، UDEC و PFC3D استفاده می شود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA KUBRIX Geo 15.0

ITASCA FLAC 8.0

ITASCA FLAC 8.0
یک برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی معدن می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA FLAC 8.0

Split Engineering Split-Desktop v2.0

Split Engineering Split-Desktop v2.0
بهترین نرم افزار در آنالیز خردشدگی سنگ در آتشباری معادن است
۲۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Split Engineering Split-Desktop v2.0 خرید Split Engineering Split-Desktop v2.0

Micromine v11.0.4

Micromine v11.0.4
نرم افزار اکتشاف و طراحی سه بعدی معادن
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Micromine v11.0.4 خرید Micromine v11.0.4

Mining Industry Simulator HI2U

Mining Industry Simulator HI2U
بازی شبیه ساز صنعت و معدن
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mining Industry Simulator HI2U خرید Mining Industry Simulator HI2U