ITASCA KUBRIX Geo 12.0

ITASCA KUBRIX Geo 12.0
یک نرم افزار تولید مش از گروه مشاوره ITASCA می باشد که بمنظور ایجاد مدل از سایر نرم افزارهای گروه ITASCA یعنی FLAC3D، UDEC و PFC3D استفاده می شود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA KUBRIX Geo 12.0 خرید ITASCA KUBRIX Geo 12.0

ITASCA PFC (2D/3D) 5.0

ITASCA PFC (2D/3D) 5.0
این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA PFC (2D/3D) 5.0 خرید ITASCA PFC (2D/3D) 5.0

ITASCA PFC (2D/3D) 4.0

ITASCA PFC (2D/3D) 4.0
این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA PFC (2D/3D) 4.0 خرید ITASCA PFC (2D/3D) 4.0

ITASCA FLAC3D 5.0

ITASCA FLAC3D 5.0
یک برنامه تفاضل محدود سه بعدی برای محاسبات مهندسی معدن می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA FLAC3D 5.0 خرید ITASCA FLAC3D 5.0

ITASCA FLAC 7.0

ITASCA FLAC 7.0
یک برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی معدن می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA FLAC 7.0 خرید ITASCA FLAC 7.0

ITASCA UDEC 6.0

ITASCA UDEC 6.0
یک برنامه تحلیل عددی دو بعدی است که بر مبنای روش المان مجزا برای تحلیل مکانیک سنگی محیط های ناپیوسته تهیه شده است.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA UDEC 6.0 خرید ITASCA UDEC 6.0

ITASCA 3DEC 5.0

ITASCA 3DEC 5.0
يک برنامه‌ي عددی سه بعدی است که بر پايه روش المان مجزا (distinct element method) برای مدلسازی توده سنگهای ناپيوسته بکار ميرود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA 3DEC 5.0 خرید ITASCA 3DEC 5.0
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله