Caspeo USIM PAC 3.0

Caspeo USIM PAC 3.0
نرم افزاری قدرتمند بمنظور افزایش بهره وری در طول فرآیند طراحی و بهره وری می باشد که قابیلت استفاده صنعتی و آموزشی را بطور همزمان دارا می باشد.
۳۰۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Caspeo USIM PAC 3.0 خرید Caspeo USIM PAC 3.0

MineRP Mine2-4D 12.0

MineRP Mine2-4D 12.0
یکی از بهترین نرم افزار برنامه ریزی مغادن زیرزمینی
۰ تومان
اطلاعات بیشتر MineRP Mine2-4D 12.0 خرید MineRP Mine2-4D 12.0

CAE NPV Scheduler 4.23

CAE NPV Scheduler 4.23
نرم افزاری قدرتمند بمنظور برنامه ریزی استراتژیک معادن
۰ تومان
اطلاعات بیشتر CAE NPV Scheduler 4.23 خرید CAE NPV Scheduler 4.23

MAPTEK Vulcan 9.0.2

MAPTEK Vulcan 9.0.2
نرم افزاری جامع و کاربردی در اكتشاف، مدلسازيهاى زمين ساختى، طراحى معدن، برنامه ريزى و توليد، استخراج، ژئواستاتيستيك، و مدلسازى آبهاى زيرزمينى مي باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MAPTEK Vulcan 9.0.2 خرید MAPTEK Vulcan 9.0.2

GEOVIA GEMS 6.5

GEOVIA GEMS 6.5
یک نرم‌افزار جامع در زمینه‌ی برنامه ریزی بلند و تولید معادن می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GEOVIA GEMS 6.5 خرید GEOVIA GEMS 6.5

GEOVIA Whittle 4.5.1

GEOVIA Whittle 4.5.1
نرم افزاری قدرتمند در محاسبه و بررسی بازدهی معادن و استرانژی بهینه در سرمایگذاری معادن می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GEOVIA Whittle 4.5.1 خرید GEOVIA Whittle 4.5.1

GEOVIA Surpac 6.7.4

GEOVIA Surpac 6.7.4
این نرم افزار متداول ترین نرم افزار برای زمین شناسی و برنامه ریزی معادن است که عملیات زیرزمینی و روباز و پروژهای اکتشافی را در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، پشتیبانی می کند.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GEOVIA Surpac 6.7.4 خرید GEOVIA Surpac 6.7.4

CAE Datamine Studio 3.23

CAE Datamine Studio 3.23
این نرم افزار یک نرم افزار پیشرو جهانی برای تحلیل داده ها، اکتشاف، زمین شناسی، ژئوشیمی، مکانیک سنگ، پیمایش، مدلسازی پیکره ی ماده ی معدنی و طراحی معادن زوباز و زیرزمینی می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر CAE Datamine Studio 3.23 خرید CAE Datamine Studio 3.23

ITASCA Group Software Package

ITASCA Group Software Package
مدلسازی, عددی, تجزیه و تحلیل, پیشرفته, ژئوتکنیک, خاک, سنگ, پشتیبانی ساختاری
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA Group Software Package

ITASCA KUBRIX Geo 12.0

ITASCA KUBRIX Geo 12.0
یک نرم افزار تولید مش از گروه مشاوره ITASCA می باشد که بمنظور ایجاد مدل از سایر نرم افزارهای گروه ITASCA یعنی FLAC3D، UDEC و PFC3D استفاده می شود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA KUBRIX Geo 12.0

ITASCA PFC (2D/3D) 5.0

ITASCA PFC (2D/3D) 5.0
این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید.
۲۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA PFC (2D/3D) 5.0 خرید ITASCA PFC (2D/3D) 5.0

ITASCA PFC (2D/3D) 4.0

ITASCA PFC (2D/3D) 4.0
این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA PFC (2D/3D) 4.0