GEOVIA Surpac 6.7.4

GEOVIA Surpac 6.7.4
این نرم افزار متداول ترین نرم افزار برای زمین شناسی و برنامه ریزی معادن است که عملیات زیرزمینی و روباز و پروژهای اکتشافی را در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، پشتیبانی می کند.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GEOVIA Surpac 6.7.4 خرید GEOVIA Surpac 6.7.4

CAE Datamine Studio 3.23

CAE Datamine Studio 3.23
این نرم افزار یک نرم افزار پیشرو جهانی برای تحلیل داده ها، اکتشاف، زمین شناسی، ژئوشیمی، مکانیک سنگ، پیمایش، مدلسازی پیکره ی ماده ی معدنی و طراحی معادن زوباز و زیرزمینی می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر CAE Datamine Studio 3.23 خرید CAE Datamine Studio 3.23

ITASCA Group Software Package

ITASCA Group Software Package
مدلسازی, عددی, تجزیه و تحلیل, پیشرفته, ژئوتکنیک, خاک, سنگ, پشتیبانی ساختاری
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA Group Software Package

ITASCA KUBRIX Geo 12.0

ITASCA KUBRIX Geo 12.0
یک نرم افزار تولید مش از گروه مشاوره ITASCA می باشد که بمنظور ایجاد مدل از سایر نرم افزارهای گروه ITASCA یعنی FLAC3D، UDEC و PFC3D استفاده می شود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA KUBRIX Geo 12.0

ITASCA PFC (2D/3D) 5.0

ITASCA PFC (2D/3D) 5.0
این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA PFC (2D/3D) 5.0

ITASCA PFC (2D/3D) 4.0

ITASCA PFC (2D/3D) 4.0
این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره ای و دایره ای در حالت دو بعدی و سه بعدی تحلیل می نماید.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA PFC (2D/3D) 4.0

ITASCA FLAC3D 5.0

ITASCA FLAC3D 5.0
یک برنامه تفاضل محدود سه بعدی برای محاسبات مهندسی معدن می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA FLAC3D 5.0

ITASCA FLAC 7.0

ITASCA FLAC 7.0
یک برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی معدن می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA FLAC 7.0

ITASCA UDEC 6.0

ITASCA UDEC 6.0
یک برنامه تحلیل عددی دو بعدی است که بر مبنای روش المان مجزا برای تحلیل مکانیک سنگی محیط های ناپیوسته تهیه شده است.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA UDEC 6.0

ITASCA 3DEC 5.0

ITASCA 3DEC 5.0
يک برنامه‌ي عددی سه بعدی است که بر پايه روش المان مجزا (distinct element method) برای مدلسازی توده سنگهای ناپيوسته بکار ميرود.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر ITASCA 3DEC 5.0