Accelrys Materials Studio v5.5

Accelrys Materials Studio v5.5

دنیای شبیه سازی با رایانه یک قدم دیگر برداشت و نرم افزار تخصصی و فوق پیشرفته شبیه ساز برای کاربران رشته های مهندسی مواد و شیمی را آماده کرد. این نرم افزار یک تجسم فوق العاده از ترکیبات شیمیایی مورد نظر ما را ایجاد کرده که به این وسیله می توانیم به صورت سه بعدی آن را مشاهده نماییم و محاسبات مربوطه را انجام دهیم. نسخه جدید این نرم افزار کدهای موجود در نسخه های قبلی را به روز کرده و شبیه سازی با کیفیت بیشتری انجام می شود. 

۱۵۰۰۰ تومان150000
خرید Accelrys Materials Studio v5.5
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
Accelrys Materials Studio v5.5 Accelrys Materials Studio v5.5
Accelrys Materials Studio 7.0
Accelrys Materials Studio 7.0
۱۵۰۰۰ تومان
Accelrys Materials Studio 6.0
Accelrys Materials Studio 6.0
۱۵۰۰۰ تومان
DS BIOVIA Materials Studio 2017
DS BIOVIA Materials Studio 2017
۲۰۰۰۰ تومان