Bentley SACS CONNECT Edition V12

Bentley SACS CONNECT Edition V12

Bentley SACS عرشه های مزارع بادی فراهم می آورد. قابلیت آن برای تکرار پویای طرح ها به کاربران این اجازه را می دهد که تجزیه و تحلیل های پیشرفته انجام دهند، با شرایط و ضوابط طرح های دریایی مطابقت یابند و نتایج پیجیده را تصویرسازی کنند.

Bentley SACS برای مهندسان دریایی تحلیل های ادراکی با قابلیت های طراحی را فراهم می کند که باعث بهبود راحتی عملیاتی زیر ساخت و کمینه کردن ریسک و اطمینان از تطابق یک محدوده گسترده از زیرساخت ها می شود. این نرم افزار به عنوان یک متخصص در تحلیل های ویژه مهم در همه پروژه های دریایی حضور دارد شامل: تجزیه و تحلیل ساختار غیر خطی؛ تجزیه و تحلیل پاسخ پویا بر طبق باد یا انحنا؛ امواج کنونی، و بارهای زمین لرزه؛ تحلیل برای اثرات مهم؛ و تحلیل های سطح بالا ویژه برای سرویس دهی به بارهای حادثه ای مانند جریان های هوای پیش بینی نشده؛ تاثیر کشتی؛ و فروریختگی های زیرساختی یا ساختاری. SACS می تواند ساختارهای با پوشش لوله ای، فنداسیون ها، تیرآهن ها، و عرشه ها را مدل سازی کند به همان خوبی که محاسبات کامل مربوط به چرخه زندگی فرسودگی را انجام می دهد.

علاوه بر حمایت نرم افزار از کدها و چک های طراحی با مشخصات دریایی بین المللی، قدرت Bentley SACS با توسعه ویژگی هایی چون قابلیت 64 بیتی نرم افزار، سرعت چند پردازنده ای آن، و قابلیت استفاده مجدد از داده ها به وسیله یکپارچگی بدون قید و شرط آن با دیگر محصولات شرکت Bentley از طریق ISM افزایش می یابد. 

ویژگی های نرم افزار:

– تجزیه و تحلیل موج

– تجزیه و تحلیل باد

– تجزیه و تحلیل به هم پیوسته / جدا به صورت کامل

– تجزیه و تحلیل خوردگی و فرسودگی

– بسته دریایی استاتیک حرفه ای

– قابلیت های افزوده غیر خطی ارتجاعی

– تعامل ستون خاک

– بسته پویای پیشرفته بررسی فرسودگی

– طراحی مجدد و ارزیابی دقیق عامل چرخه زندگی فرسودگی

و…

۲۰۰۰۰ تومان200000
خرید Bentley SACS CONNECT Edition V12
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
FTI FormingSuite v2018
FTI FormingSuite v2018
۱۵۰۰۰ تومان
Oasys GSA Suite 8.7.50
Oasys GSA Suite 8.7.50
۱۵۰۰۰ تومان
Vero Alphacam 2017 R2
Vero Alphacam 2017 R2
۱۵۰۰۰ تومان
 AVEVA Review 6.3
AVEVA Review 6.3
۳۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا