Bentley WaterCAD 08.11.04.58

Bentley WaterCAD 08.11.04.58

به کمک این نرم افزار به سادگی می تونید در محیط دلخواه اقدام به مدلسازی سیال، عملکرد و کیفیت آب نمایید. مهندسان و مجموعه های ارائه کننده خدمات عمومی این نرم افزار را یک ابزار قابل اطمینان بمنظور صرفه جویی در منابع و ابزاری قدرتمند جهات پشتیبانی از تصمیمات خود در زیرساختهای آبی می دانند.

۱۵۰۰۰ تومان150000
خرید Bentley WaterCAD 08.11.04.58
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
Bentley WaterCAD 08.11.04.58

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: