GEOVIA Whittle 4.5.1

GEOVIA Whittle 4.5.1

زمانیکه شرکتهای اکتشاف و استخراج معادن نیازمند به محاسبه و بررسی بازدهی معادن و استرانژی بهینه در سرمایگذاری معادن داشته باشند، در این هنگام نرم افزار GEOVIA Whittle بعنوان یک راه حل استراژیک در برنامه ریزی معادن مورد نیاز خواهد بود. باتوجه به شرایط شرکتها، نرم افزار Whittle کمک فوق العادهی در تعیین استراتژی سرمایه گذاری و ارائه برنامه های معدن قوی می نماید که می تواند کمک به حداکثر رساندن سود دهی با در نظر گرفتن محدودیت های استخراج از معادن در شرایط واقعی نماید.

 

۵۰۰۰۰ تومان500000
خرید GEOVIA Whittle 4.5.1
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
GEOVIA Whittle 4.5.1
Caspeo ECHANT 3.0
Caspeo ECHANT 3.0
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
FTI FormingSuite v2018
FTI FormingSuite v2018
۱۵۰۰۰ تومان
Forsk Atoll 3.2
Forsk Atoll 3.2
۳۰۰۰۰ تومان
Datamine Studio 5D Planner 14
Datamine Studio 5D Planner 14
۳۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: