Infolytica ThermNet 7.5

Infolytica ThermNet 7.5

ThermNet شبیه سازی حالت پایدار و گذرا توزیع دما از منابع حرارتی مشخص شده است. تلفیق این نرم افزار با نرم افزارهای MagNet و ElecNet قابلیت تجزیه و تحلیل الکترو حرارتی دقیق برای دستگاه های مانند ماشین های الکتریکی (موتور و ژنراتور)، ترانسفورماتور، گرمایش القایی، سرج ارستر و گرمایش دی الکتریک را به شما می دهد.

  • شبیه سازی توزیع دما ناشی از منابع حرارتی مشخص در حضور مواد هادی حرارتی
  • در تلفیق با نرم افزار MagNet برای اثر حرارت با توجه به گردابی زیان فعلی و پسماند در سیستم مغناطیسی
  • در تلفیق با نرم افزار ElecNet برای اثر حرارت به دلیل ضرر و زیان های الکتریکی
۱۵۰۰۰۰ تومان1500000
خرید Infolytica ThermNet 7.5
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
Infolytica ThermNet 7.5
ESTECO modeFRONTIER 2014
ESTECO modeFRONTIER 2014
۳۰۰۰۰ تومان
Moldex3D R14.0
Moldex3D R14.0
۷۵۰۰۰ تومان
Accelrys Materials Studio 6.0
Accelrys Materials Studio 6.0
۱۵۰۰۰ تومان
FTI FormingSuite v2015
FTI FormingSuite v2015
۳۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013