Mentor Tanner EDA Tools 16.30

Mentor Tanner EDA Tools 16.30

برای پياده سازی يک مدار به صورت مجتمع، بايستی ابتدا Layout مدار ترسيم شده و سپس يک شبيه سازی بر روی Layout حاصل انجام می گيرد. برای طراحی مدار در سطح Layout می توان از نرم افزارهای مختلفی استفاده کرد که L-Edit يکی از اين نرم افزارها می باشد. با استفاده از اين نرم افزار می توان طراحی مدار را به صورت دستی و اتوماتيک انجام داد. براي شبيه سازی نيز، بايستی در ابتدا توصيف مدار طراحی شده در L-Edit به صورت يک Net List استخراج شود. اين Net List به عنوان ورودی نرم افزارهای شبيه سازی مثل Hspice مورد استفاده قرار می گيرد.

این نرم افزار شامل:

  • Tanner Parasitic Extraction
  • Tanner S-Edit Schematic Capture
  • Tanner T-Spice Simulation
  • Tanner Verify DRC and LVS
  • Tanner Waveform Viewer
  • Tanner L-Edit IC Layout
  • Tanner Place and Route
  • Tanner MEMS Design Flow
۳۵۰۰۰ تومان350000
خرید Mentor Tanner EDA Tools 16.30
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
Siemens Femap 11.1.2
Siemens Femap 11.1.2
۱۵۰۰۰ تومان
Siemens Tecnomatix Jack 9.0
Siemens Tecnomatix Jack 9.0
۱۵۰۰۰ تومان
Intergraph CADWorx 2017 v17.0.0
Intergraph CADWorx 2017 v17.0.0
۳۰۰۰۰ تومان
Polar Instruments SI9000 v11.4
Polar Instruments SI9000 v11.4
۵۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا