دوره آموزشی فیزیک 2 دانشگاهی - Physics 2

دوره آموزشی فیزیک 2 دانشگاهی - Physics 2

Jason Gibson موسس و مدرس تمامی دوره های این کمپانی می باشد. Jason همواره در بین دوستان خود یک راهنمای خوب برای مباحث مختلف درس ریاضیات بوده است. در سال 2004 پس از راهنمایی یکی از دوستان خود در درس جبر تصمیم گرفت که دانسته های خود را به صورت کلاسهای ویدیویی درآورده و آن را در اختیار تمامی افراد در سطح دنیا قرار دهد. سپس اولین دوره ویدیوی 3 ساعته خود را آماده کرد و آنرا جهت فروش روی سایت Ebay قرار داد که با توجه به استقبال فراوان و فیدبک های رسیده تصمیم گرفته این کار را بصورت حرفه ای تر انجام دهد.

این دوره با سرفصل هایی که در زیر معرفی می شود مربوط به مفاهیم درس فیزیک 2 دانشگاه می باشد و مناسب حال افرادی که از پایه ضعیف فیزیک خود رنج می برند و در صدد حل مشکلات خود در این درس هستند، می باشد. مدت زمان کل دوره 22 ساعت می باشد. سر فصل های تدریس شده در این دوره به شرح زیر می باشد:

Disk 1
Section 1: Thermometers and Temperature Scales
Section 2: Expansion and Contraction of Materials
Section 3: Kinetic Theory of Gases
Section 4: Heat
Section 5: Latent Heat and Phase Change
Section 6: Heat Transfer by Convection, Radiation, and Conduction
Section 7: Work, Heat, and PV Diagrams
Section 8: The First Law of Thermodynamics
Section 9: Heat Engines and the Second Law of Thermodynamics
Section 10: Refrigerators
Section 11: Entropy

Disk 2
Section 1: Oscillations and Simple Harmonic Motion - Pt 1
Section 2: Oscillations and Simple Harmonic Motion - Pt 2
Section 3: Conservation of Energy in Simple Harmonic Motion
Section 4: Pendulums and Resonance
Section 5: Transverse Waves - Part 1
Section 6: Transverse Waves - Part 2
Section 7: Superposition and Interference of Waves
Section 8: Standing Waves and Resonance - Part 1
Section 9: Standing Waves and Resonance - Part 2
Section 10: Speed of Sound Waves
Section 11: Traveling Waves
Section 12: Sound Intensity and Sound Level
Section 13: Doppler Shift

۱۵۰۰۰ تومان150000
خرید دوره آموزشی فیزیک 2 دانشگاهی - Physics 2
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
دوره آموزشی فیزیک 2 دانشگاهی - Physics 2
ANSYS Fluent 6.3.26 + Tutorials
ANSYS Fluent 6.3.26 + Tutorials
۱۵۰۰۰ تومان
Writing a Great Research Paper
Writing a Great Research Paper
۱۵۰۰۰ تومان
Solidworks Premium 2017
Solidworks Premium 2017
۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا