Pipe Flow Expert 2013

Pipe Flow Expert 2013

PipeFlow Expert نرم افزاری است که رفتار هیدرولیکی و کیفی آب را در داخل شبکه لوله های تحت فشار شبیه سازی میکند. یک شبکه شامل لوله ها، گره ها( انشعابات لوله ها) پمپ ها، شیر ها و تانک های ذخیره یا مخازن است. جریان آب در هر لوله، فشار در هر گره، ارتفاع آب در هر تانک و شبیه سازی می کند شامل هزار نوع لوله و ۲۵ سیال میباشد. نرم افزار pipe flow جهت تعیین مشخصات جریان و خطوط لوله استفاده می شود. در این نرم افزار شما می توانید خطوط لوله را به طور شماتیکی بکشید و موقعیت هر کدام را مشخص کنید و تمام مشخصات را جهت طراحی یک خط لوله اعمال کنید.

۲۰۰۰۰ تومان200000
خرید Pipe Flow Expert 2013
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
Pipe Flow Expert 2013
Modelsim SE 10.1c
Modelsim SE 10.1c
۱۵۰۰۰ تومان
EDEM 2.6.0
EDEM 2.6.0
۲۰۰۰۰ تومان
SolidThinking Suite 2015
SolidThinking Suite 2015
۱۵۰۰۰ تومان
Microchip’s MPLAB XC 1.33
Microchip’s MPLAB XC 1.33
۵۰۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: