Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1

Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1

بی شک یکی از مهم ترین اهداف در مهندسی نفت طراحی و برنامه ریزی برای ایجاد بیشترین محصول از مخزن با کمترین افت فشار است. امروزه این مساله به عنوان صیانت از مخازن مورد مطاله گسترده در سطح دانشگاه و وزارت نفت است و بروژه تحقیقاتی فراوانی در این زمینه تعریف می شود. منظور از برنامه ریزی تعیین مکانیسم تولید از مخزن و تعداد چاه های تولیدی و تزریقی از مخزن و همچنین میزان افت فشار است که این کار را با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز مهندسی نفت انجام می دهند در مهندسی نفت نرم افزارهای شبیه ساز متعددی وجود دارد که عبارتند از: Athos. CMG و Eclipse .. نرم افزار CMG توسط شرکت CMG کانادا طراحی شده و بیشتر برای مخازن نفت سنگین این کشور مورد استفاده قرار می گیرد و برای مخازن نفت ایران چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد. نرم افزار Athos هم که متعلق به شرکت IFP فرانسه است قابل استفاده در Windows نیست و باید بر روی سیسم Linux یا Unix نصب شود و حالت User Frindly را ندارد بنابراین در میان این نرم افزارهای Eclipse به عنوان مهمترین نرم افزار شبیه ساز برای مخازن شکافدار ایران مورد استفاده قرار می گیرد این نرم افزار متعلق به شرکت Schlumberger است و قابلیت برنامه ریزی تولید برای مخازن شکافدار ایران را به صورت عالی دارا می باشد اما این نرم افزار مثل سایر نرم افزار های دیگر با دریافت تعدادی ورودی و انجام عملیات بر روی آنها یک سری خروجی به دست میدهد. خروجی های شما همان افت فشار تک تک چاه ها و کل میزان تولید از تک تک چاه ها و بطور کلی سناریو تولید از مخزن هستند. بنابراین شما برای اینکه بتوانید یک شبیه سازی درست انجام دهید باید ورودی صحیح و کاملی به Eclipse وارد کنید. 
این ورودی ها عبارتند از نقشه های TOP مخزن . تخلخل . تراوایی . درجه اشباع تراکم بذیری که باید تمام ویژگی های فوق را در کل مخزن نشان بدهد آماده سازی نقشه های زمین شناسی با استفاده از نرم افزارهای زمین شناسی صورت می گیرد که در این میان Petrel که متعلق به شرکت Schlumberge است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .

 

Schlumberge Geo guest مدل های مختلفی دارد که علاوه بر کار شبیه سازی کارهای دیگری انجام می دهند ار جمله : مدل های Gride , Flow Gride , Flow Viz مثل نرم افزارهای Petrel کار آماده سازی مدل زمین شناسی را انجام می دهند. 
قسمت Scale در این Geo guest کار مربوط به طراحی تاسیسات سر چاهی را انجام می دهد. قسمت Front Sim از Geo guest حرکت سیال در محیط متخلخل را با استفاده از قانون Buckley Leverett بررسی می کند . قسمت Eclipse از این Geo guest که کار شبیه سازی را برای ما انجام می دهد به دو قسمت متفاوت تقسیم می شود : E100 و E300. که E100 کار شبیه سازی مخزن را به صورت Black Oil انجام می دهد . می توان با استفاده از این مدل حالت آزمایشگاهی Core Analysis و یا تولید از مخزن بصورت Natural Depletion یا Water Injection را مورد بررسی قرار داد . همچنین با استفاده از E300 می توان انواع روشهای ازدیاد برداشت شامل Miscible Displacement یا Polymer Flooding یا Thermal Recovery را مورد مطالعه قرار داد و به طور کلی مخزن را به صورت Compositional شبیه سازی کرد..

Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1 Schlumberger ECLIPSE Simulation 2010.1
INVENSYS SIMSCI PRO II V8.0
INVENSYS SIMSCI PRO II V8.0
۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا