SolidWorks 2009-2010 Personal Edition Video Tutorial

SolidWorks 2009-2010 Personal Edition Video Tutorial

در این مجموعه ویدیویی آموزشی  شما مراحل کامل کار با نرم افزار کاربردی رشته مهندسی مکانیک یعنی SolidWorks را در 106 درس فرا خواهید گرفت. این مجموعه توسط یکی از استاید برجسته دانشگاه آموزش گردیده است و مشاهده آن برای کلیه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و علاقمندان به این نرم افزار توصیه می گردد. 

لازم به ذکر است این مجموعه گرانبها به زبان انگلیسی ارائه گردیده است.

عناوین مطالبی که در این ویدیو آموزش داده می گردد به شرح زیر است:

 • درس 1 مفدمه ای بر سالیدورک
 • درس 2 نما و چگونگی کاربرد ها
 • درس 3 تنظیمات سالیدورک
 • درس 4 به وجود آوردن نمونه اولیه طرح
 • درس 5 ذخیره به صورت فایل های اسنادی پی دی اف
 • درس 6 صفحه های تبدیل
 • درس 7 معرفی اسکچ سطح رسم اولیه
 • درس 8 شرح و توضیح صفحه های ترسیم عمودی و افقی در سالید ورک
 • درس 9 صفحات ترسیم موازی و هم سطح
 • درس 10 نقطه های میانی ، مماس و منطبق برهم
 • درس 11 شاخه ها و اجزاء وابسته هر سطح
 • درس 12 حرکت و انتقال دادن صفحات
 • درس 13 کپی نمودن صفحات
 • درس 14 چرخاندن صفحه ها
 • درس 15 حرکت و نمایش پله ای صفحات
 • درس 16 اتصال صفحات به یکدیگر مماس و عمود
 • درس 17 بزرگ نمودن و توصعه صفحات
 • درس 18 آماده سازی و منظم نمودن صفحات نسبت به هم
 • درس 19 صفات آینه ای
 • درس 20 صفحات پایه و الگو برای تکرار
 • درس 21 نوارها ، شیارها و کناره ها انجام و ایجاد فیلت و پخ چمفر
 • درس 22 ابعاد گزاری صفحات
 • درس 23 مفهوم کامل و نهایی به صفحات
 • درس 24 صفحه های تخصصی
 • درس 25 سرعت بخشی به ترسیم و کار با صفحات دستورالعمل های میانبر و سریع
 • درس 26 تغییر و تعمیر صفحات ترسیم ، قید های مواری و عمود
 • درس 27 قطعه نوار ها و تسمه ها و زنجیر ها
 • درس 28 روابط بین بخش ها و قسمت ها و قطعه ها 
 • درس 29 حجم ها و قطعه های چرخ دنده و اتصالات چرخ دار
 • درس 30 ایجاد حجم های قطعه های مسیری ، مسیر های منحنی میله ها و صفحه ها در سالید ورک
 • درس 31 شبیه سازی و نمایش کامل حجم ها و قطعه ها
 • درس 32 لایه های صفحات لایه ای
 • درس 33 فرمان اکسترود حجم دادن خارجی
 • درس 34 فرمان اکسترود کات حجم دادن داخلی ، حجم برش داده شده
 • درس 35 ویرایش و مشخصه های حجم داده ها
 • درس 36 حجم دادن چند وضعیتی و مخلوط
 • درس 37 ساخت لایههای هر قسمت
 • درس 38 ساخت لایه ها و اجزا مختلف با وارد نمودن قطعات طراحی شده
 • درس 39 فرمان و ابزار ریوالو دوران ایجاد صفحه و حجم با دوران خط و صفحه
 • درس 40 چرخش و دوران برشی ایجاد حجم و ابعاد با یرش دوار در قطعه کار
 • درس 41 ایجاد پوسته شل در سالیدورک
 • درس 42 روش ایجاد سوراخ ها و حفره ها
 • درس 43 ایجاد و نما های سه بعدی
 • درس 44 ایجاد پنل صفحات پنل وابسته به هم برای رسم در زوایای مختلف
 • درس 45 صفحات پنل در جهت ایکس یا وای عمودی و افقی
 • درس 46 سویپ یا مارپیچ ایجاد فر ، برش حدیده و دنده
 • درس 47 سویپ کات چرخش برشی در ایجاد حدیده و دنده پیچ
 • درس 48 ایجاد منحنی راهنمای چرخش
 • درس 49 ایجاد لبه ، پریدگی ، تاب و منحنی در سالید ورک
 • درس 50 برش منحنی و تابدار در سالیدورک
 • درس 51 تکه برداری چرخشی
 • درس 52 سه بعدی سازی آینه ای و قرینه
 • درس 53 صفحههای رسم سه بعدی
 • درس 54 تبدیل دوبعدی به سه بعدی و برعکس
 • درس 55 قوس و طاق در سالیدورک
 • درس 56 قوس ها و طاق های مرکب
 • درس 57 طلق ها و قوس های محدود و مقید شده
 • درس 58 ایجاد خطوط راهنما و کمکی ساخت قوس و طاق ها
 • درس 59 طاق های وابسته به خطوط منحنی و مختلط
 • درس 60 ایجاد لبه ها و برامدگی ها
 • درس 61 تغییرات لبه ها و برامدگی ها
 • درس 62 ایجاد لبه ای داخلی ، شیار ها و شکاف ها
 • درس 63 ایجاد لبه و شیار کامل در حول اشیاء
 • درس 64 ایجاد لبه های تخصصی و حرفه ای
 • درس 65 زاویه پخ ها و لبه ها ی چمفر
 • درس 66 فاصله و اندازه لبه های پخ
 • درس 67 ایجاد لبه های شیب دار سربالا و سر پایین
 • درس 68 ایجاد دنده های هم شکل و یکپارچه
 • درس 69 ایجاد دنده های گرداگرد و دوار
 • درس 70 ایجاد دنده های تورفته گوشه ای
 • درس 71 ایجاد خطوط و الگو های شابلونی و تکرار پذیر
 • درس 72 الگو های دوار و دایره ای
 • درس 73 منحنی های الگو . متحرک
 • درس 74 لوح و صفحه اولیه متن
 • درس 75 پرنمودن متن و سط طرح با تکرار الگو زنگ و نقش
 • درس 76 ایجاد نقش های برجسته و نوشته ها
 • درس 77 کشیدگی طرح ها
 • درس 78 ایجاد نازکی و قطوری حجم ها
 • درس 79 نمایش رنگ ها در طرح های سالیدورک
 • درس 80 نمایش و چاپ نوشته ها در سالیدورک
 • درس 81 نمایس جنس مواد در سالیدورک
 • درس 82 پوسته و پارکت ماند کاشی نمودن اجسام در سالید ورک
 • درس 83 ایجاد و دریافت نمای دو بعدی طرح صفحه های اجسام سه بعدی ایجاد نقشه رسم از جسم سه بعدی
 • درس 84 عمل برش دو بعدی و نمایش آن
 • درس 85 ایجاد مشخصات دو بعدب
 • درس 86 نمایش برش ها و شکست ها
 • درس 87 مقدمهای بر مونتاژ و اسمبل قطعات در سالیدورک
 • درس 89 اسمبل و مونتاژ تسمه قرقره و طناب ها
 • درس 90 مونتاژ و درگیری چرخ دنده ها
 • درس 91 اسمبل میله ها و چرخ دنده های درگیر و پین ها
 • درس 92 اندازه گذاری و انطباق درگیری ها و مونتاژها
 • درس 93 ایجاد قانون و محدودیت در درگیری و انطباق اجسام
 • درس 94 اسمبل های مدور و زنجیری
 • درس 95 تشخیص و تعمیر مونتاژهای برخوردی و متداخل نامطلوب
 • درس 96 مونتاژ و طرح اسمبلی انفجاری باز شده نمای باز شده قطعات
 • درس 97 پایه و اصول ایجاد مونتاژ متحرک
 • درس 98 مطالع حرکت مونتاژ قطعات
 • درس 99 ایجاد و نمایش اسمبل بالا به پایین و پایین به بالا چپ به راست و راست به چپ
 • درس 100 مقدمهای برای شبیه سازی
 • درس 101 تنظیمات یک مدل
 • درس 102 تهیه گزارش شبیه سازی
 • درس 103 تهیه نمایش و .. از یک شبیه سازی در سالید ورک
 • درس 104 ایجاد جریان حرکتی سیال
 • درس 105 نمایش و شبیه سازی جریان سیال مانند روغن هیدرولیک
 • درس 106 تهیه فیلم و گزارش از شبیه سازی 
۱۵۰۰۰ تومان150000
خرید SolidWorks 2009-2010 Personal Edition Video Tutorial
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
SolidWorks 2009-2010 Personal Edition Video Tutorial SolidWorks 2009-2010 Personal Edition Video Tutorial
Solidworks Premium 2014
Solidworks Premium 2014
۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا