Delcam DentCAD 2015

100,000 تومان

نرم افزاری قدرتمند برای طراحی دندان می باشد.

1 user are viewing this product

توضیحات

 

نرم افزار Delcam DentCAD یک ابزار قدرتمند برای طراحی دندان در یک محیط طراحی انعطاف پذیر و قابل فهم جهت تمام کار های دندان می باشد. نرم افزار Delcam DentCAD در راه بهداشت و درمان فعالیت می کند و برای طراحی بهبود یافته دستگاه های پزشکی و ساده کردن فرآیندها ساخته شده است