ECE Professional Edition 5.4.0

150,000 تومان

این نرم افزار جهت انتخاب متریال مناسب برای خطوط جریان و لوله استفاده می شود

1 user are viewing this product

توضیحات

 

Electronic Corrosion Engineer یا به اختصار ECE ابزاری جهت تخمین کمی میزان استهلاک و انتخاب مواد برای سیستمهای تولید نفت و گاز و تاسیسات پردازشی است. در قلب این برنامه مدلی به منظور آنالیز استهلاک و انتخاب مواد جای گرفته که به صورت دقیقی بر اساس داده های آزمایشاهی و مطالعات کالیبراسیون برای خطوط لوله کشی کار میکند. این برنامه ابزارهای ارزشمندی دارد. به عنوان مثال ابزاری جهت پیش بین سرعت خوردگی برای فولاد کربن در شرایط مختلف وجود دارد. ابزار دیگری برای پیش بینی ریسک و ارزیابی فولاد کربن وجود دارد. یکی دیگر از ابزارهای این نرم افزار به منظور ارزیابی آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی است که بر اساس شرایط محیطی مختلف بهترین آلیاژ را معرفی کرده و به طور خودکار ریسک فرسایش، ترک خوردگی و تست استرس آن را انجام میدهد. برای محاسبه هزینه های کلی چرخه زندگی فولاد کربن و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی، ابزاری در نظر گرفته شده که برای تک تک اقلام آن میتوان مقایسه دو به دو انجام داد.