EDSA Technical 2005

50,000 تومان

نرم افزاری قدرتمند بمنظور محاسبات شبكه هاي توزيع برق مي باشد

توضیحات

 

EDSA يكي از چند محصول موجود در دنيا براي محاسبات شبكه هاي توزيع برق مي باشد . اين محصول با روشي نوين و امكاناتي گسترده مي تواند در كمترين وقت نقشه ها را ترسيم و با بهترين امكانات موجود بيشتر اطلاعات را در اختيار شما قرار دهد . محاسبه مصرف برق شبكه ، نحوه توزيع بار ، كيلوات مصرفي ، برآورد هزينه و …. تنها تعدادي از امكانات اين نرم افزار مي باشد .