InstruCalc Instrument Sizing Suite 9.0

100,000 تومان

نرم افزار InstruCalc نرم افزاری قدرتمند جهت محاسبه اندازه شیرهای کنترلی، المانهای سیال و تجهیزات اطمینان می باشد.

1 user are viewing this product

توضیحات

 

InstruCalc Instrument Sizing Suite یا Chempute Instrument Engineering Calculations InstruCalc نرم افزاری برای محاسبه اندازه شیر کنترل جریان عناصر و تسکین دستگاه می باشد.از این برنامه می توان برای تولید ورق برای موارد محسابه شده و و خلاصه ساز آماده و با استفاده از ورق به عنوان یک پایگاه داده برای تولید گزارش استفاده کرد.

امکانات و ویژگی‌های InstruCalc :

  • Control Valve sizing: دارای گاز, جریان مایع و دو فاز. پیش بینی سر و صدا و حفره زایی. نمودار برای کنترل سوپاپ. سوپاپ Cv و جریان. افت فشار و جریان شیر. linear trim با استفاده از استاندارد ANSI/ISA 75.01.01.
  • Relief Valve sizing: سوپاپ، پارگی دیسک دریچه مخزن.
  • Flow Element sizing: مشاهده جریان جدایی متر دهانه، محدودیت سوراخ، گرداب هدف rotameter و آرنج متر. قابلیت محاسبه اندازه روزنه و جریان بزاق دو گروه یا محدوده دیفرانسیل. توصیه حجم و اندازه روزنه به تصحیح درآمده. نمودار جریان عنصر شامل: جریان و دیفرانسیل.
  • Pressure drop in liquid and gas pipes: محاسبات استفاده از فرمول دارسی معادله Colebrook و کرین فنی کاغذ.
  • Waterhammer calculations: زمان بسته شدن Waterhammer، فشار بالا و نیروی پشتیبانی. با استفاده از فرمول Joukowski.