Mentor Graphics Capital 2015.1

50,000 تومان

نرم افزاری بمنظور ترسیم سیستم برقرسانی و کابل کشی خودرو ها می باشد

1 user are viewing this product

توضیحات

 

Capital یک مجموعه نرم افزار پیشرفته است که در زمینه سیستم های الکتریکی و سیم کشی و کابل کشی های انتقال برق در صنایع مختلف کاربرد دارد. Capital شامل ابزارهایی کاربردی برای پشتیبانی نرم افزاری مهندسین و برآوردن نیازهای آن ها در طراحی، بررسی و ساخت سیستم های الکتریکی و همچنین پلتفرم های برق رسانی می باشد و به صورتی حرفه ای به یکپارچه سازی این قبیل فرآیندها در تمام فازهای تعریف، طراحی، تولید و حتی سرویس دهی محصولات در صنایع مختلفی نظیر اتومبیل سازی، هوا فضا و … می پردازد. در مرحله ی تعریف محصول، ابزارهای Capital می توانند به ارائه یک معماری بهینه سازی شده در سیستم های برق رسانی کمک کنند. در مرحله ی طراحی، منجر به ارائه یک طرح مهندسی شده و منطقی برای سیستم های برق رسانی می شوند. در مرحله ی تولید استفاده از این مجموعه منجر به کاهش هزینه های ساخت و افزایش کیفیت در طراحی و ساخت سیستم های برق رسانی وسایل نقلیه مانند اتومبیل و هواپیما می شود.

قابلیت های کلیدی مجموعه نرم افزارهای Mentor Graphics Capital:
– طراحی یک سیستم الکترونیکی منطقی و بهینه
– مستندسازی ساختار برق رسانی اتومبیل یا هواپیما
– طراحی سیستم‌ های برق‌رسانی اتومبیل/هواپیما
– تجزیه و تحلیل نقشه ‌های الکتریکی
– مستند سازی طرح های مربوط به سیستم برق رسانی برای تعمیر و نگهداری سیستم برق خودرو
– کاهش هزینه های ساخت و افزایش کیفیت در طراحی و ساخت سیستم های برق رسانی وسایل نقلیه
– ارائه یک معماری بهینه سازی شده در سیستم های برق رسانی