Polar Instruments SI9000 v11.4

150,000 تومان

نرم افزار قدرتمند طراحی PCB ادوات خطوط انتقال در سیستم های مخابراتی

1 user are viewing this product

توضیحات

 

Polar Instruments Si9000 نرم افزاری برای مدلسازی خطوط انتقال PCB است که امکان مدلسازی خسارات، مقاومت جریانی در فرکانس داده شده، و استخراج کامل پارامترهای خطوط انتقال در محدوده ای از خط انتقال های محبوب PCB را فراهم می کند. این نرم افزار با بکارگیری روش کران اجزا، ماتریس های RLGC را استخراج می کند و به سرعت محدوده ای از اطلاعات خط انتقال را طرح ریزی می نماید. این ابزار در مهندسی مخابرات و مهندسی الکترونیک کاربرد زیادی دارد و ابزارهای قدرتمندی را برای طراحی برد مدار چاپی در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید از این نرم افزار برای طراحی بهترین ساختارهای خط انتقال استفاده کنید و از ابزارهای قدرتمند، دقیق، و مستقل از فرکانس آن در طراحی PCB بهره ببرید. این نرم افزار همچنین می تواند نمودار تلفات جایگزینی، رسانا، و عایق را نمایش دهد و دی الکتریک تکی و چندتایی را ایجاد نماید.

امکانات و ویژگی های نرم افزار Polar Instruments Si9000:

  • مدلسازی خطوط انتقال PCB
  • مدلسازی تلفات
  • طراحی مقاومت جریانی در فرکانس داده شده
  • استخراج کامل پارامترهای خطوط انتقال
  • استخراج ماتریس های RLGC
  • طرح ریزی محدوده ای از اطلاعات خط انتقال
  • ابزارهای قدرتمند، دقیق، و مستقل از فرکانس