Thunderhead Engineering Pathfinder 2019.3

150,000 تومان

نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

1 user are viewing this product

توضیحات

 

Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد.

این نرم افزار با شبیه سازی واقعی عملکرد محیط و پیش بینی عکس العمل انسان‌ها در حادثه، اطلاعاتی نظیر زمان تخلیه مناسب، احتمال کشته شدن افراد، راهکارهای اضطراری، مکان‌های امن مورد نیاز، آب و غذای مورد نیاز برای بازماندگان و زمان رسیدن نیروهای امدادی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار Pathfinder:
– شبیه سازی 3 بعدی محل حادثه و افراد حاضر
– پیش بینی عکس العمل افراد حاضر در محل حادثه
– شبیه سازی راه‌های خروج اضطراری
– محاسبه مکان‌های اضطراری امن مورد نیاز
– محاسبه راه‌های خروج اضطراری (نظیر پله‌های اضطراری)
– شبیه سازی خسارات مالی و انسانی وارد شده
– تخمین تقریبی زمان رسیدن نیروهای امدادی
– ارائه راهکارهای مخصوص، جهت کاهش تلفات انسانی