Datamine Studio RM 1.4

Datamine Studio RM 1.4
این نرم افزار یک نرم افزار پیشرو جهانی برای تحلیل داده ها، اکتشاف، زمین شناسی، ژئوشیمی، مکانیک سنگ، پیمایش، مدلسازی پیکره ی ماده ی معدنی و طراحی معادن زوباز و زیرزمینی می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Datamine Studio RM 1.4 خرید Datamine Studio RM 1.4

Datamine Studio OP 2.3

Datamine Studio OP 2.3
این نرم افزار یک نرم افزار پیشرو جهانی برای تحلیل داده ها، اکتشاف، زمین شناسی، ژئوشیمی، مکانیک سنگ، پیمایش، مدلسازی پیکره ی ماده ی معدنی و طراحی معادن زوباز و زیرزمینی می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Datamine Studio OP 2.3 خرید Datamine Studio OP 2.3

Datamine Studio 5D Planner 14

Datamine Studio 5D Planner 14
نرم افزار برنامه ریزی معدن برای پروژه های حفره های باز و عملیات زیرزمینی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Datamine Studio 5D Planner 14 خرید Datamine Studio 5D Planner 14

Datamine Studio EM 2.3

Datamine Studio EM 2.3
این نرم افزار یک نرم افزار پیشرو جهانی برای تحلیل داده ها، اکتشاف، زمین شناسی، ژئوشیمی، مکانیک سنگ، پیمایش، مدلسازی پیکره ی ماده ی معدنی و طراحی معادن زوباز و زیرزمینی می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Datamine Studio EM 2.3 خرید Datamine Studio EM 2.3

NI AWR Design Environment v14.0r

NI AWR Design Environment v14.0r
نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدار های مایکروویو و فرکانس بالا
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI AWR Design Environment v14.0r خرید NI AWR Design Environment v14.0r

Siemens SIMATIC WinCC v7.5

Siemens SIMATIC WinCC v7.5
نرم افزاری قدرتمند از شرکت زیمنس بمنظور شبیه سازی فرایندهای کنترلی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens SIMATIC WinCC v7.5 خرید Siemens SIMATIC WinCC v7.5

Keysight Advanced Design System - ADS 2019

Keysight Advanced Design System - ADS 2019
نرم افزار قدرتمند تحلیل مایکروویو
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight Advanced Design System - ADS 2019 خرید Keysight Advanced Design System - ADS 2019

Altium Designer 19.0.10

Altium Designer 19.0.10
نرم افزاری کاربردی و حرفه ای جهت طراحی فیبرهای مدار چاپی (PCB)
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altium Designer 19.0.10 خرید Altium Designer 19.0.10

Proteus Professional v8.8 SP1

Proteus Professional v8.8 SP1
نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Proteus Professional v8.8 SP1 خرید Proteus Professional v8.8 SP1

IAR Software Pack 2019

IAR Software Pack 2019
نرم افزاری در زمینه تولید کامپایلر های میکروکنترلری
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IAR Software Pack 2019 خرید IAR Software Pack 2019

IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1

IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1
نرم افزاری در زمینه تولید کامپایلر های میکروکنترلری
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1 خرید IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1

Vectric Aspire 9.512

Vectric Aspire 9.512
نرم افزاری قدرتمند که در طراحی مدل های دو بعدی و سه بعدی برای دستگاه های CNC کاربرد دارد
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Vectric Aspire 9.512 خرید Vectric Aspire 9.512
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا