Delcam Crispin ShoeMaker 2015

Delcam Crispin ShoeMaker 2015
قدرتمندترین نرم افزار در زمینه طراحی کفش می‌باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Delcam Crispin ShoeMaker 2015 خرید Delcam Crispin ShoeMaker 2015

KBC Petro-SIM v4.0 SP1

KBC Petro-SIM v4.0 SP1
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v4.0 SP1 خرید KBC Petro-SIM v4.0 SP1

KBC Petro-SIM v5.0 SP1

KBC Petro-SIM v5.0 SP1
نرم افزاری جامع جهت شبیه سازی و مدلسازی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و گازی به صورت منفرد و همچنین مجتمع می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر KBC Petro-SIM v5.0 SP1 خرید KBC Petro-SIM v5.0 SP1

CorelCAD 2015

CorelCAD 2015
نرم افزار قدرتمند مهندسی جهت طراحی دو بعدی و سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CorelCAD 2015 خرید CorelCAD 2015

kodak preps 6.3

kodak preps 6.3
نرم افزار صفحه بندی Kodak Preps یکی از پرکاربردترین برنامه های مورد استفاده در صنعت چاپ است.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر kodak preps 6.3 خرید kodak preps 6.3

Synopsys Code V 10.4

Synopsys Code V 10.4
این نرم افزار، یک نرم افزار صنعتی و مطمئن در حوزه طراحی اپتیکی محسوب میشود.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Synopsys Code V 10.4 خرید Synopsys Code V 10.4

Infolytica MotorSolve 4.1.1

Infolytica MotorSolve 4.1.1
نرم افزاری قدرتمند جهت طراحی سریغ موتورهای الکتریکی می باشد.
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Infolytica MotorSolve 4.1.1 خرید Infolytica MotorSolve 4.1.1

Infolytica ThermNet 7.5

Infolytica ThermNet 7.5
نرم افزار بمنظور شبیه سازی حالت پایدار و گذرا توزیع دما از منابع حرارتی مشخص شده می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Infolytica ThermNet 7.5 خرید Infolytica ThermNet 7.5

Infolytica OptiNet 7.5

Infolytica OptiNet 7.5
نرم افزار بهینه سازی خودکار طراحی ها برای نرم افزار های دیگر خانواده Infolytica
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Infolytica OptiNet 7.5 خرید Infolytica OptiNet 7.5

Infolytica MagNet 7.5

Infolytica MagNet 7.5
نرم افزار شبیه ساز دو بعدی و سه بعدی جهت میدان های الکترو مغناطیسی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Infolytica MagNet 7.5 خرید Infolytica MagNet 7.5

Infolytica ElecNet 7.5

Infolytica ElecNet 7.5
نرم افزار ElecNet 2D/3D یک نرم افزار پیشرو در زمینه شبیه سازی میدانهای الکتریکی می باشد.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Infolytica ElecNet 7.5 خرید Infolytica ElecNet 7.5

PumpLinx 3.4.3

PumpLinx 3.4.3
نرم افزار توسعه یافته برای تجزیه و تحلیل پمپ های سیال، موتور، کمپرسور، سوپاپ ها، ملخ هواپیما، سیستم های هیدرولیک و دستگاه های دیگر سیالات با چرخش
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PumpLinx 3.4.3 خرید PumpLinx 3.4.3