Autodesk Ecotect Analysis 2011

Autodesk Ecotect Analysis 2011
نرم افزاری به منظور آنالیز کارایی و کیفیت ساختمان ها پیش از ساخت می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Ecotect Analysis 2011 خرید Autodesk Ecotect Analysis 2011

Midas GTS NX 2015

Midas GTS NX 2015
Midas GTS NX یک نرم افزار تعاملی برای آنالیز المان محدود برای تحلیل سیستمهای ژئوتکنیک می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر Midas GTS NX 2015 خرید Midas GTS NX 2015

Midas Gen 2015

Midas Gen 2015
midas Gen ابزاری قدرتمند در زمینه آنالیز و طراحی انواع سازهای عمومی می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر Midas Gen 2015 خرید Midas Gen 2015

Midas Civil 2015

Midas Civil 2015
midas Civil ابزاری قدرتمند در زمینه آنالیز و طراحی انواع پل می باشد.
۰ تومان
اطلاعات بیشتر Midas Civil 2015 خرید Midas Civil 2015

ZwCAD Software ZW3D 2014

ZwCAD Software ZW3D 2014
نرم افزار مدلسازی سه بعدی، طراحی قالب و ماشینکاری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ZwCAD Software ZW3D 2014 خرید ZwCAD Software ZW3D 2014

PCI Geomatica 2014

PCI Geomatica 2014
نرم افزاری برای نمایش و پردازش عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PCI Geomatica 2014 خرید PCI Geomatica 2014

Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5

Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5
نرم افزاری برای انجام طراحی های دو بعدی و سه بعدی در زمینه طراحی اتومبیل
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5 خرید Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5

Leica GEO Office 8.0

Leica GEO Office 8.0
یکی از نرم افزارها در زمینه نقشه برداری و پردازش داده های GNSS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Leica GEO Office 8.0 خرید Leica GEO Office 8.0

JewelCAD Pro 2.2.3

JewelCAD Pro 2.2.3
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی جواهرات با ویژگی ها و امکانات متعدد برای جواهرسازان
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر JewelCAD Pro 2.2.3 خرید JewelCAD Pro 2.2.3

Inspiration 9.2

Inspiration 9.2
نرم افزاری جهت ترسیم نمودارهای گرافیکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Inspiration 9.2 خرید Inspiration 9.2

GraphPad Prism 6.01

GraphPad Prism 6.01
ابزاری قدرتمند در زمینه ی حل مسائل مربوط به آمار و گراف های علمی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GraphPad Prism 6.01 خرید GraphPad Prism 6.01

Bentley WaterCAD 08.11.04.58

Bentley WaterCAD 08.11.04.58
نرم افزاری قدرتمند بمنظور مدیریت و مدلسازی سیستم توزیع آب
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley WaterCAD 08.11.04.58 خرید Bentley WaterCAD 08.11.04.58