OriginLab OriginPro 2018

OriginLab OriginPro 2018
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2018 خرید OriginLab OriginPro 2018

OriginLab OriginPro 2017

OriginLab OriginPro 2017
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2017 خرید OriginLab OriginPro 2017

IBM SPSS Statistics 25.0

IBM SPSS Statistics 25.0
نرم‌افزاری قدرتمند برای تحلیل‌های دقیق آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IBM SPSS Statistics 25.0 خرید IBM SPSS Statistics 25.0

Mathworks Matlab R2018a

Mathworks Matlab R2018a
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mathworks Matlab R2018a خرید Mathworks Matlab R2018a

Mathworks Matlab R2017a

Mathworks Matlab R2017a
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mathworks Matlab R2017a خرید Mathworks Matlab R2017a

Matlab R2016b

Matlab R2016b
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Matlab R2016b خرید Matlab R2016b

Bentley PowerSurvey V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley PowerSurvey V8i SS4 v08.11.09.788
نرم افزار جامع جمع آوری داده‌های مهندسی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley PowerSurvey V8i SS4 v08.11.09.788 خرید Bentley PowerSurvey V8i SS4 v08.11.09.788

ESTECO modeFRONTIER 2014

ESTECO modeFRONTIER 2014
نرم افزار چند منظوره بهینه سازی شبیه سازی و طراحی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ESTECO modeFRONTIER 2014 خرید ESTECO modeFRONTIER 2014

IBM SPSS Modeler 18

IBM SPSS Modeler 18
نرم افزاری حرفه ای برای انجام محاسبات پیچیده و آنالیزهای آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IBM SPSS Modeler 18 خرید IBM SPSS Modeler 18

STATISTICA 12.5

STATISTICA 12.5
نرم افزار آماری جهت کنترل کیفیت و انجام آنالیز پیشرفته آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر STATISTICA 12.5 خرید STATISTICA 12.5

EViews Enterprise 9.0

EViews Enterprise 9.0
نرم‌افزاری تخصصی در زمینه‌ی اقتصاد سنجی و آمار
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EViews Enterprise 9.0 خرید EViews Enterprise 9.0

OriginLab OriginPro 2016

OriginLab OriginPro 2016
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2016 خرید OriginLab OriginPro 2016
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013