Cadence SPB OrCAD 17.20.018

Cadence SPB OrCAD 17.20.018
از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Cadence SPB OrCAD 17.20.018 خرید Cadence SPB OrCAD 17.20.018

CSI SAP2000 v19.1.1

CSI SAP2000 v19.1.1
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 v19.1.1 خرید CSI SAP2000 v19.1.1

CSI SAP2000 v19.0.0

CSI SAP2000 v19.0.0
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 v19.0.0 خرید CSI SAP2000 v19.0.0

CSI Bridge 2016 v19.0.0

CSI Bridge 2016 v19.0.0
نرم افزاری جهت تجزیه ، تحلیل تخصصی و طراحی شده برای مهندسی سیستم های پل
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI Bridge 2016 v19.0.0 خرید CSI Bridge 2016 v19.0.0

Split Engineering Split-Desktop v2.0

Split Engineering Split-Desktop v2.0
بهترین نرم افزار در آنالیز خردشدگی سنگ در آتشباری معادن است
۲۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Split Engineering Split-Desktop v2.0 خرید Split Engineering Split-Desktop v2.0

Autodesk PowerInspect 2017

Autodesk PowerInspect 2017
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2017 خرید Autodesk PowerInspect 2017

Intergraph PVElite 2016 v18.00.01

Intergraph PVElite 2016 v18.00.01
نرم افزار طراحی و تحلیل مخازن تحت فشار
۱۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph PVElite 2016 v18.00.01 خرید Intergraph PVElite 2016 v18.00.01

Mentor Graphics HyperLynx v9.4

Mentor Graphics HyperLynx v9.4
نرم افزار آنالیز و تأیید مدارهای الکتریکی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics HyperLynx v9.4 خرید Mentor Graphics HyperLynx v9.4

Altair HyperXtrude 2015.1

Altair HyperXtrude 2015.1
نرم افزار تجزیه و تحلیل قالب های اکستروژن
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altair HyperXtrude 2015.1 خرید Altair HyperXtrude 2015.1

Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359

Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359
نرم افزار آنالیز و حل دینامیک سیالات محاسباتی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359 خرید Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359

CSI SAP2000 18.1.1

CSI SAP2000 18.1.1
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 18.1.1 خرید CSI SAP2000 18.1.1

LMS Imagine Lab Amesim R14.1

LMS Imagine Lab Amesim R14.1
نرم افزار شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم های مکاترونیک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر LMS Imagine Lab Amesim R14.1 خرید LMS Imagine Lab Amesim R14.1
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013