Autodesk PowerInspect 2019

Autodesk PowerInspect 2019
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2019 خرید Autodesk PowerInspect 2019

Autodesk PowerInspect 2018

Autodesk PowerInspect 2018
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2018 خرید Autodesk PowerInspect 2018

CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0

CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0 خرید CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0

ADINA System 9.3.4

ADINA System 9.3.4
نرم افزاری قدرتمند که بر اساس آنالیز المان محدود جهت شبیه سازی های همه منظوره به کار می رود.
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ADINA System 9.3.4 خرید ADINA System 9.3.4

Cadence SPB OrCAD 17.20.018

Cadence SPB OrCAD 17.20.018
از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی می باشد
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Cadence SPB OrCAD 17.20.018 خرید Cadence SPB OrCAD 17.20.018

Etap Power Station 16.0.0

Etap Power Station 16.0.0
بهترین نرم افزار تحلیل و آنالیز شبکه های قدرت
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Etap Power Station 16.0.0 خرید Etap Power Station 16.0.0

Etap Power Station 14.1.0

Etap Power Station 14.1.0
بهترین نرم افزار تحلیل و آنالیز شبکه های قدرت
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Etap Power Station 14.1.0 خرید Etap Power Station 14.1.0

CSI SAP2000 v19.1.1

CSI SAP2000 v19.1.1
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 v19.1.1 خرید CSI SAP2000 v19.1.1

CSI SAP2000 v19.0.0

CSI SAP2000 v19.0.0
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 v19.0.0 خرید CSI SAP2000 v19.0.0

CSI Bridge 2016 v19.0.0

CSI Bridge 2016 v19.0.0
نرم افزاری جهت تجزیه ، تحلیل تخصصی و طراحی شده برای مهندسی سیستم های پل
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI Bridge 2016 v19.0.0 خرید CSI Bridge 2016 v19.0.0

Split Engineering Split-Desktop v2.0

Split Engineering Split-Desktop v2.0
بهترین نرم افزار در آنالیز خردشدگی سنگ در آتشباری معادن است
۲۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Split Engineering Split-Desktop v2.0 خرید Split Engineering Split-Desktop v2.0

Autodesk PowerInspect 2017

Autodesk PowerInspect 2017
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2017 خرید Autodesk PowerInspect 2017
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013