WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017

WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017
نرم افزاری قدرتمند جهت برنامه نویسی HMI سخت افزاری شرکت زیمنس
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017 خرید WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017

Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1

Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1 خرید Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1

Siemens Simatic TIA Portal V14

Siemens Simatic TIA Portal V14
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic TIA Portal V14 خرید Siemens Simatic TIA Portal V14

Autodesk AutoCAD P&ID 2017

Autodesk AutoCAD P&ID 2017
ابزاری فوق العاده در زمینه رسم، ویرایش و مدیریت نقشه های سیستم های لوله کشی (piping) و ابزار دقیق
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD P&ID 2017 خرید Autodesk AutoCAD P&ID 2017

SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12

SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12
نرم افزار Intools مناسب در زمینه ی طراحی و مدیریت سیستم های کنترل و ابزار دقیق
۲۰۰۰۰۰   ۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12 خرید SmartPlant Instrumentation 2013 HotFix12

Schneider Electric Vijeo Designer 6.1

Schneider Electric Vijeo Designer 6.1
نرم افزار مخصوص اتوماسیون صنعتی ، طراحی، کنترل و ابزار دقیق تله مکانیک
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schneider Electric Vijeo Designer 6.1 خرید Schneider Electric Vijeo Designer 6.1

Schneider Electric Vijeo Designer 6

Schneider Electric Vijeo Designer 6
نرم افزار مخصوص اتوماسیون صنعتی ، طراحی، کنترل و ابزار دقیق تله مکانیک
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schneider Electric Vijeo Designer 6 خرید Schneider Electric Vijeo Designer 6

Schneider Electric Vijeo Designer 5

Schneider Electric Vijeo Designer 5
نرم افزار مخصوص اتوماسیون صنعتی ، طراحی، کنترل و ابزار دقیق تله مکانیک
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schneider Electric Vijeo Designer 5 خرید Schneider Electric Vijeo Designer 5

Siemens Simatic Tia Portal V13 SP1

Siemens Simatic Tia Portal V13 SP1
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic Tia Portal V13 SP1 خرید Siemens Simatic Tia Portal V13 SP1

WINCC Flexible 2008 SP4 - Release 2014

WINCC Flexible 2008 SP4 - Release 2014
نرم افزاری قدرتمند جهت برنامه نویسی HMI سخت افزاری شرکت زیمنس
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر WINCC Flexible 2008 SP4 - Release 2014 خرید WINCC Flexible 2008 SP4 - Release 2014

Autodesk AutoCAD P&ID 2016

Autodesk AutoCAD P&ID 2016
ابزاری فوق العاده در زمینه رسم، ویرایش و مدیریت نقشه های سیستم های لوله کشی (piping) و ابزار دقیق
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD P&ID 2016 خرید Autodesk AutoCAD P&ID 2016

Siemens Simatic Tia Portal V13

Siemens Simatic Tia Portal V13
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس بمنظور برنامه ریزی و پیکربندی PLC های سری 300 و 400 این کمپانی
۱۰۰۰۰۰   ۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic Tia Portal V13 خرید Siemens Simatic Tia Portal V13
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013