Intel Quartus Prime 17.0

Intel Quartus Prime 17.0
نرم افزاری قدرتمند جهت طرحی دیجیتال و کار با FPGA
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intel Quartus Prime 17.0 خرید Intel Quartus Prime 17.0

Autodesk EAGLE Premium 8.2.0

Autodesk EAGLE Premium 8.2.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 8.2.0 خرید Autodesk EAGLE Premium 8.2.0

Cadence SPB OrCAD 17.20.018

Cadence SPB OrCAD 17.20.018
از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Cadence SPB OrCAD 17.20.018 خرید Cadence SPB OrCAD 17.20.018

Keysight SystemVue v2016.08

Keysight SystemVue v2016.08
نرم افزار جامع طراحی ESL
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight SystemVue v2016.08 خرید Keysight SystemVue v2016.08

Keysight IC-CAP v2016.01

Keysight IC-CAP v2016.01
نرم افزار مدل‌سازی نیمه‌هادی‌های RF و DC
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight IC-CAP v2016.01 خرید Keysight IC-CAP v2016.01

Keysight Model Builder Program (MBP) v2016.01

Keysight Model Builder Program (MBP) v2016.01
نرم افزار جامع مدل‌سازی قطعات سیلیکونی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight Model Builder Program (MBP) v2016.01 خرید Keysight Model Builder Program (MBP) v2016.01

Keysight Model Quality Assurance (MQA) v2016.01

Keysight Model Quality Assurance (MQA) v2016.01
نرم افزار جامع تأیید مدارات الکتریکی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight Model Quality Assurance (MQA) v2016.01 خرید Keysight Model Quality Assurance (MQA) v2016.01

Keysight WaferPro Express v2015.01

Keysight WaferPro Express v2015.01
نرم افزار تحلیل ویفرهای نیمه‌هادی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Keysight WaferPro Express v2015.01 خرید Keysight WaferPro Express v2015.01

EPLAN PPE v2.6

EPLAN PPE v2.6
نرم افزار طراحی پیچیده‌ی سیستم‌های EMSR
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN PPE v2.6

EPLAN Pro Panel v2.6

EPLAN Pro Panel v2.6
نرم افزار طراحی پیشرفته تابلوهای برق
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN Pro Panel v2.6 خرید EPLAN Pro Panel v2.6

EPLAN Electric P8 v2.6

EPLAN Electric P8 v2.6
نرم افزار رسم مدارهای پیچیده‌ی الکترونیکی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN Electric P8 v2.6 خرید EPLAN Electric P8 v2.6

Mentor Graphics HyperLynx v9.4

Mentor Graphics HyperLynx v9.4
نرم افزار آنالیز و تأیید مدارهای الکتریکی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics HyperLynx v9.4 خرید Mentor Graphics HyperLynx v9.4
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013