HTRI Xchanger Suite v7.3.2

HTRI Xchanger Suite v7.3.2
نرم افزار طراحی، ارزیابی و شبیه‌سازی تجهیزات انتقال حرارت
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HTRI Xchanger Suite v7.3.2 خرید HTRI Xchanger Suite v7.3.2

Autodesk Nastran In-CAD 2019

Autodesk Nastran In-CAD 2019
نرم افزار آنالیز تنش به روش المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Nastran In-CAD 2019 خرید Autodesk Nastran In-CAD 2019

Autodesk Nastran 2019

Autodesk Nastran 2019
نرم افزار آنالیز تنش به روش المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Nastran 2019 خرید Autodesk Nastran 2019

MSC scFLOW V14

MSC scFLOW V14
نرم افزار آنالیز حرارتی سیالات با مش‌بندی چندوجهی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC scFLOW V14 خرید MSC scFLOW V14

THESEUS-FE v6.1.00

THESEUS-FE v6.1.00
نرم افزار شبیه سازی و آنالیز حرارت در کابین وسایل نقلیه
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر THESEUS-FE v6.1.00 خرید THESEUS-FE v6.1.00

Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v13.0

Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v13.0
نرم افزار شبیه سازی و آنالیز انتقال حرارت و دینامیک سیالات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v13.0 خرید Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v13.0

Mentor Graphics FloTHERM XT 3.1

Mentor Graphics FloTHERM XT 3.1
شبیه سازی پیشرفته انتقال حرارت در مدارات الکتریکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics FloTHERM XT 3.1 خرید Mentor Graphics FloTHERM XT 3.1

THESEUS-FE v5.1.08

THESEUS-FE v5.1.08
نرم افزار شبیه سازی و آنالیز حرارت در کابین وسایل نقلیه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر THESEUS-FE v5.1.08 خرید THESEUS-FE v5.1.08

Mentor Graphics FloTHERM XT 2.3

Mentor Graphics FloTHERM XT 2.3
شبیه سازی پیشرفته انتقال حرارت در مدارات الکتریکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics FloTHERM XT 2.3 خرید Mentor Graphics FloTHERM XT 2.3

Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v11.0

Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v11.0
نرم افزار شبیه سازی و آنالیز انتقال حرارت و دینامیک سیالات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v11.0 خرید Software Cradle scSTREAM & HeatDesigner v11.0

ANSYS Fluent 6.3.26 + Tutorials

ANSYS Fluent 6.3.26 + Tutorials
یک برنامه کامپیوتری برای مدل سازی جریان سیال، انتقال حرارت، و واکنش های شیمیایی در هندسه های پیچیده می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS Fluent 6.3.26 + Tutorials خرید ANSYS Fluent 6.3.26 + Tutorials

HTRI Xchanger Suite 6.0

HTRI Xchanger Suite 6.0
نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی، شبیه سازی و رتبه بندی برای مبادلات حرارتی در کوره های حرارتی می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HTRI Xchanger Suite 6.0 خرید HTRI Xchanger Suite 6.0
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا