Zemax OpticStudio Premium 18.4.1

Zemax OpticStudio Premium 18.4.1
نرم افزاری جهت طراحی و آنالیز سیستم های اپتیکی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Zemax OpticStudio Premium 18.4.1

Zemax V13 R2 SP4

Zemax V13 R2 SP4
نرم افزاری جهت طراحی و آنالیز سیستم های اپتیکی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Zemax V13 R2 SP4 خرید Zemax V13 R2 SP4

Remcom XFDTD 7.3.0.3

Remcom XFDTD 7.3.0.3
مدرن‌ترین نرم‌افزار شبیه‌سازی الکترومغناطیسی سه‌بعدی برای مدل‌سازی‌ها و شبیه‌سازی‌های بر پایه FDTD
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Remcom XFDTD 7.3.0.3 خرید Remcom XFDTD 7.3.0.3

Synopsys Code V 10.4

Synopsys Code V 10.4
این نرم افزار، یک نرم افزار صنعتی و مطمئن در حوزه طراحی اپتیکی محسوب میشود.
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Synopsys Code V 10.4 خرید Synopsys Code V 10.4

Sentaurus TCAD 2013

Sentaurus TCAD 2013
نرم افزاری جامع مخصوص شبیه سازی پروسه و ادوات الکترونیکی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Sentaurus TCAD 2013 خرید Sentaurus TCAD 2013

RSoft System Suite 2013.12

RSoft System Suite 2013.12
نرم افزاری قدرتمند در طراحی و شبیه سازی سیستم های نوری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر RSoft System Suite 2013.12 خرید RSoft System Suite 2013.12

RemCom XFDTD Bio Professional v6.3.8.4

RemCom XFDTD Bio Professional v6.3.8.4
مدرن‌ترین نرم‌افزار شبیه‌سازی الکترومغناطیسی سه‌بعدی برای مدل‌سازی‌ها و شبیه‌سازی‌های بر پایه FDTD
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر RemCom XFDTD Bio Professional v6.3.8.4 خرید RemCom XFDTD Bio Professional v6.3.8.4

Silvaco TCAD 2014

Silvaco TCAD 2014
نرم افزار مخصوص شبيه سازی ادوات نیمه هادی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Silvaco TCAD 2014 خرید Silvaco TCAD 2014

Optiwave Products

Optiwave Products
مجموعه نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و آنالیز و طراحی سیستم های نوری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Optiwave Products خرید Optiwave Products