Microsoft SQL Server 2017

Microsoft SQL Server 2017
نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft SQL Server 2017 خرید Microsoft SQL Server 2017

Microsoft SQL Server 2014

Microsoft SQL Server 2014
نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft SQL Server 2014 خرید Microsoft SQL Server 2014