Autodesk FeatureCAM 2019

Autodesk FeatureCAM 2019
نرم افزار اتوماسیون و برنامه‌نویسی دستگاه‌های سی‌ان‌سی تراش‌کاری، فرزکاری و وایرکات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk FeatureCAM 2019 خرید Autodesk FeatureCAM 2019

Autodesk FeatureCAM 2018

Autodesk FeatureCAM 2018
نرم افزار اتوماسیون و برنامه‌نویسی دستگاه‌های سی‌ان‌سی تراش‌کاری، فرزکاری و وایرکات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk FeatureCAM 2018 خرید Autodesk FeatureCAM 2018

Microsoft SQL Server 2017

Microsoft SQL Server 2017
نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft SQL Server 2017 خرید Microsoft SQL Server 2017

Autodesk ArtCAM Premium 2018

Autodesk ArtCAM Premium 2018
نرم افزار طراحی سی‌ان‌سی برای صنایع چوب‌کاری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk ArtCAM Premium 2018 خرید Autodesk ArtCAM Premium 2018

Autodesk FeatureCAM 2017

Autodesk FeatureCAM 2017
نرم افزار اتوماسیون و برنامه‌نویسی دستگاه‌های سی‌ان‌سی تراش‌کاری، فرزکاری و وایرکات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk FeatureCAM 2017 خرید Autodesk FeatureCAM 2017

Autodesk ArtCAM Premium 2017

Autodesk ArtCAM Premium 2017
نرم افزار طراحی سی‌ان‌سی برای صنایع چوب‌کاری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk ArtCAM Premium 2017 خرید Autodesk ArtCAM Premium 2017

Siemens DIGSI 4.90

Siemens DIGSI 4.90
نرم افزاری قدرتمند برای برنامه نویسی PLC های تولید شده توسط شرکت زیمنس می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens DIGSI 4.90 خرید Siemens DIGSI 4.90

Microsoft Visual Studio Enterprise 2015

Microsoft Visual Studio Enterprise 2015
نرم افزاری کاربردی بمنظور برنامه نویسی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 خرید Microsoft Visual Studio Enterprise 2015

Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03

Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03
نرم افزاری است برای بررسی و طراحی و برنامه نویسی مدارها
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03 خرید Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03

LOGOSoft v8

LOGOSoft v8
نرم افزار برنامه نویسی PLC های لوگو
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر LOGOSoft v8 خرید LOGOSoft v8

RSlogix5000 v17

RSlogix5000 v17
نرم افزاری در زمینه برنامه نویسی PLCها
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر RSlogix5000 v17 خرید RSlogix5000 v17

RSLogix 500 8.10

RSLogix 500 8.10
نرم افزاری در زمینه برنامه نویسی PLCها
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر RSLogix 500 8.10 خرید RSLogix 500 8.10
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013