Maplesoft MapleSim 2017.3

Maplesoft MapleSim 2017.3
یک نرم افزار مدلسازی و شبیه سازی بسیار قدرتمند، جهت شبیه سازی انواع تجهیزات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Maplesoft MapleSim 2017.3 خرید Maplesoft MapleSim 2017.3

Autodesk Vehicle Tracking 2017

Autodesk Vehicle Tracking 2017
نرم افزار آنالیز و شبیه سازی جابجایی خودرو
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vehicle Tracking 2017 خرید Autodesk Vehicle Tracking 2017

GT-SUITE 2016

GT-SUITE 2016
نرم افزار قدرتمند طراحی و تحلیل سیستم های مکانیکی و انتقال قدرت و به ویژه موتور خودرو
۷۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GT-SUITE 2016 خرید GT-SUITE 2016

Autodesk Alias Surface 2017

Autodesk Alias Surface 2017
نرم افزاری بمنظور طراحی سه بعدی بدنه ی خودرو
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Surface 2017 خرید Autodesk Alias Surface 2017

AVL CRUISE M 2015.1

AVL CRUISE M 2015.1
نرم افزاری در زمینه آنالیز سیستم‌های قوای محرکه و خودور
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL CRUISE M 2015.1 خرید AVL CRUISE M 2015.1

Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1

Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1
نرم افزاری مناسب در راه حل های مدلسازی های 3D و مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1 خرید Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1

Maplesoft MapleSim 2015.2a

Maplesoft MapleSim 2015.2a
یک نرم افزار مدلسازی و شبیه سازی بسیار قدرتمند، جهت شبیه سازی انواع تجهیزات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Maplesoft MapleSim 2015.2a خرید Maplesoft MapleSim 2015.2a

Maplesoft MapleSim 2015.1

Maplesoft MapleSim 2015.1
یک نرم افزار مدلسازی و شبیه سازی بسیار قدرتمند، جهت شبیه سازی انواع تجهیزات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Maplesoft MapleSim 2015.1 خرید Maplesoft MapleSim 2015.1

AVL CRUISE M 2014c

AVL CRUISE M 2014c
نرم افزاری در زمینه آنالیز سیستم‌های قوای محرکه و خودور
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL CRUISE M 2014c خرید AVL CRUISE M 2014c

Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5

Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5
نرم افزاری برای انجام طراحی های دو بعدی و سه بعدی در زمینه طراحی اتومبیل
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5 خرید Lumiscaphe Patchwork3D 5.2 R5

Mechanical Simulation BikeSIM 2.0

Mechanical Simulation BikeSIM 2.0
نرم افزار BikeSIM (بایک سیم) یک نرم افزار شبیه سازی موتور سیکلت است
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mechanical Simulation BikeSIM 2.0 خرید Mechanical Simulation BikeSIM 2.0

Autodesk Alias Surface 2015

Autodesk Alias Surface 2015
نرم افزاری بمنظور طراحی سه بعدی بدنه ی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Surface 2015 خرید Autodesk Alias Surface 2015
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013